Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2018-22-03. Manglende kontrol med køresedler medførte, at udbetalt godtgørelse blev skattepligtig
Da arbejdsgiver ikke havde kontrolleret medarbejderens køresedler behørigt, blev hele den udbetalte skattefrie rejsegodtgør...
22.06.18

SKATM-2018-30-16. Forhøjelse af momstilsvar – Omsætning – Registreringsgrænse 50.000 kr.
Landsskatteretten stadfæster, at en ikke-momsregistreret virksomhed skulle betale moms af den omsætning, som SKAT havde opg...
22.06.18

SKATM-2018-22-02. Befordringsfradrag lange afstande - dokumentation
Sagen vedrørte blandt andet dokumentation for befordringsfradrag, hvor der indgår flytransport. LSR mente, at der i sagen v...
22.06.18

SKATM-2018-30-15. Gevinst fra deltagelse i Robinsonekspeditionen er skattepligtig indkomst
Skatteyder vandt 500.000 kr., som ikke blev selvangivet. SKAT beskattede gevinsten for deltagelsesåret ved ekstraordinær ge...
22.06.18

SKATM-2018-26-06. Gevinst fra deltagelse i Robinsonekspeditionen er skattepligtig indkomst
Skatteyder vandt 500.000 kr., som ikke blev selvangivet. SKAT beskattede gevinsten for deltagelsesåret ved ekstraordinær ge...
22.06.18

SKATM-2018-25-01. Målrettet aldersopsparing – nyt pensionsfradrag mv.
Notat om ændringer vedrørende pension, som er gældende for 2018, herunder ændringer vedrørende aldersopsparing, som gøres m...
22.06.18

SKATM-2018-22-01. SAU spørgsmål 242 om befordringsfradrag for kronisk syge
Ministeren har besvaret SAU spørgsmål 242 2017/2018 om, hvorvidt gigtpatienter og epileptikere er omfattet af den persongru...
22.06.18

SKATM-2018-14-06. De almindelige betingelser for modregning skal opfyldes, hvis SKAT vil modregne i indestående på skattekontoen
Landsskatteretten slog fast, at SKAT kun kan modregne i et indestående på skattekontoen, hvis de almindelige betingelser fo...
22.06.18

SKATM-2018-11-06. Oversigt over afgørelser. ”Sikkerhedsstillelser”
I denne SKATM ses en oversigt over en række afgørelser, hvor der er taget stilling til, om aktuelle dispositioner i forhold...
22.06.18

SKATM-2018-30-14. Momsfritagelse kunstkurser – undervisning i musik, sprog, legemsøvelser m.m. – fysiske kurser – onlinekurser
Skatterådet bekræfter, at fysiske kurser i kunst kunne momsfritages, når de udbydes til private. Onlinekurser kunne derimod...
15.06.18

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat, Ledelse