Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2017-30-07. Personbefordring – momsfritagelse – studenterkørsel og forlystelse med luftskib
2 afgørelser om rækkevidden af momsfritagelsen for personbefordring viser, at studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler er m...
21.03.17

SKATM-2017-14-03. Rente og gebyr ved for sen betaling af gæld til SKAT
SKAT havde ved inddrivelse af B-skatterater pålagt inddrivelsesrenter og rykkergebyr.
21.03.17

SKATM-2017-13-08. Skat ved moderselskabs afkald på regresfordring
Et moderselskab kautionerede over for sit insolvente datterselskabs kreditor. Moderselskabet indfriede kautionen, og fik de...
21.03.17

SKATM-2017-20-01. Tab på mælkekvote (AL § 40 C-saldo) blev anerkendt
Saldoen for betalingsrettigheder mv. blev tømt ved salg og leje af betalingsrettigheder. Dermed kunne et større tab fradrag...
20.03.17

SKATM-2017-30-06. Udlejning af fast ejendom - viderefakturering af elafgift - godtgørelse til lejer
Der er en række betingelser, der skal opfyldes, hvis en lejer af en driftsbygning skal tilbagesøge elafgift. Notatet beskri...
16.03.17

SKATM-2017-11-03. Kildeartsbegrænsning af underskud vedrørende visse anpartsprojekter
Skatteministeriet har ved høringen taget hensyn til mange af de kommentarer, som er blevet fremsat i høringsfasen af bl.a. ...
16.03.17

SKATM-2017-30-05. Udkast til styresignal – ansattes private brug af virksomhedens aktiver – ændring af styresignal – ingen praksisændring
Den varslede praksisændring om momsbehandlingen af ansattes private brug af virksomhedens aktiver gennemføres ikke.
13.03.17

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Jura & Skat, Ledelse