Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2017-13-02 "Samlet ordning" i koncernforhold, herunder underskudsbegrænsning
Et dansk selskab fik gennemført en kapitalforhøjelse fra et koncernforbundet selskab. Herefter blev provenuet brugt til at ...
20.01.17

SKATM-2017-13-01 Fars aktieoverdragelse med aftalt forlods udbytteret fra børnenes aktier. Succession
En far ønskede at overdrage aktier til børnene med succession. Faderens eneste vederlag skulle bestå i en forlods udbyttere...
19.01.17

SKATM-2017-12-01. Andelsbeskatning. Beskatning af indskudskapital ved henlæggelse og udbetaling
Skatterådet har besvaret en række spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med henlæggelse og udbetaling af...
19.01.17

SKATM-2017-22-01. Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis, beskatning
Digital adgang til avis betalt af arbejdsgiver skal behandles som avis leveret på bopæl. Udfordringer mellem skatteregler o...
13.01.17

SKATM-2017-04-01. Praksisændring. Styresignal. Kode 01 ejendomme. Afskrivning på erhvervsmæssigt anvendte driftsbygninger
I Styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende skattemæssige afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger ...
13.01.17

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Jura & Skat, Ledelse