Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2015-13-28. Selskabs støtte til politisk parti
Selskabs støtte til politiske partier kunne ikke anerkendes som driftsomkostning uanset nær tilknytning til indkomsterhverv...
04.09.15

SKATM-2015-13-27. Er spørgsmålet om HVEM der skal betale en udgift omfattet af ligningslovens § 2
Aktionærerne i et selskab blev udlodningsbeskattet af de skødeomkostninger, selskabet havde afholdt i forbindelse med et sa...
04.09.15

SKATM-2015-00-07. L 5 (2014-15, 2. samling). BoligJobordningen genindført
BoligJobordningen er genindført for kalenderåret 2015 ved vedtagelsen af L 5 2014-15, anden samling 26. august 2015.
02.09.15

SKATM-2015-13-26. Underskud ved afbrydelse af sambeskatning. Styresignal
SKAT har fortolket reglerne om udnyttelse af underskud i en sambeskatning, hvor et af de sambeskattede selskaber fusioneres...
01.09.15

SKATM-2015-11-09. Rentekorrektionssatsen for 2015 udgør 4 pct.
SKAT har beregnet rentekorrektionssatsen for indkomståret 2015 til 4 pct.
01.09.15

SKATM-2015-02-10. Stuehus. Ejendomsavance. Nyopført stuehus ikke anset for beboet før salget af landbrugsejendommen
Byretten fandt ligesom Landsskatteretten, at ejeren ikke havde beboet stuehuset i ejendomsavancebeskatningslovens forstand ...
28.08.15

SKATM 2015-16-03. Tinglysning af en påtegning (erklæring) til et skøde var omfattet af tinglysningsafgift
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, som bestemte, at der, ved tinglysningen af påtegningen (erklæringen) til skø...
27.08.15

SKATM-2015-26-08. Deltidslandbrug. Hestehold. Underskud. Erhvervsmæssigt drevet
Landsskatteretten fandt ud fra den foreliggende syns- og skønserklæring, at virksomheden, med fem til syv ponyer, var dreve...
27.08.15

SKATM-2015-13-25. Fradrag for rådgiverydelser relaterede til virksomhedssalg
Et selskab afholdt udgifter til due-diligence, herunder gennemgang af miljøgodkendelser. Landsretten fandt, at rådgivningen...
25.08.15

SKATM-2015-30-36. Landsskatteretskendelse om momspligtigt salg af syv byggegrunde
Tvisten i sagen var, om sælgers salg af byggegrunde var momspligtigt, eller om salget faldt udenfor momslovens anvendelseso...
25.08.15

Ansvarlig

Skattechef, afdelingsleder
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse