Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2016-16-03. Tinglysningsafgift. Beregningsgrundlag. Køb af ejendom på tvangsauktion
Landsskatteretten og SKAT fandt, at tinglysningsafgiften ved køb af anden ejendom på tvangsauktion skulle beregnes af den p...
25.08.16

SKATM-2016-13-21. Afgrænsning af "skattefrie" investeringsselskaber
Et investeringsselskab med indløsningsret for investorerne ønskede at vide, hvor grænsen var for at være inde - hhv. ude af...
25.08.16

SKATM-2016-22-05. Stråtag ikke omfattet af boligjobordning
Udskiftning af tag er ikke omfattet af boligjobordningen fra 1. januar 2016. Isolering af tag er derimod. Udskiftning af st...
25.08.16

SKATM-2016-30-30. Brændværdi for metan i biogas
Brændværdien for metan, som skal anvendes ved dokumentation af energiindholdet i biogas, når dokumentationen sker ved målin...
25.08.16

SKATM-2016-30-29. Modtagelse af tilskud var ikke levering mod vederlag
Modtagelse af Natura 2000-tilskud for at undlade at dyrke landbrugsjord kunne ikke anses for at udgøre et vederlag for en l...
25.08.16

SKATM-2016-12-01. Andelsbeskatning. Beskatning af indskudskapital ved henlæggelse og udbetaling
Skatterådet har besvaret en række spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med henlæggelse og udbetaling af...
24.08.16

SKATM-2016-11-05. Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for indkomståret 2016.
SKAT har for indkomståret 2016 beregnet kapitalafkastsatsen til 1 % og rentekorrektionssatsen til 4 %.
22.08.16

SKATM-2016-30-28. Salg af to byggegrunde underlagt strandbeskyttelse
Landsskatteretten ændrer delvist Skatterådets afgørelse omkring salg af to byggegrunde, hvoraf den ene havde været bebygget...
22.08.16

SKATM-2016-30-27. Salg af grund efter 6 måneders udlejning
Salget af en udlejet byggegrund kunne ikke ske momsfrit, jf. ML § 13, stk. 2, idet hensigten med erhvervelsen af grunden ik...
18.08.16

SKATM-2016-04-01. Praksisændring. Kode 01 ejendom. Afskrivning på erhvervsmæssigt anvendte driftsbygninger
Driftsbygninger, der anvendes erhvervsmæssigt, kan afskrives uanset vurderingskode
17.08.16

Ansvarlig

Afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse