Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2015-13-09. Ombytning af aktier i Nørresundby Bank med aktier i Nordjyske Bank
SKAT har givet tilladelse til skattefri ombytning af aktier i A/S Nørresundby Bank med aktier i Nordjyske Bank A/S. En kont...
26.03.15

SKATM-2014-30-04. Bindende svar vedrørende den momsmæssig behandling af påtænkt salg af byggegrund
Skatterådet fandt, at salg af byggegrund skulle momses, efter at være udlejet momsfrit i mindst 6 måneder. SKAT lagde til g...
25.03.15

SKATM-2015-30-03. Ændring af begrundelse i forhold til private personers salg af fast ejendom
Ifølge det bindende svar ændres begrundelsen i forhold til den praksis, der hidtil er kommet til udtryk i Skatterådets afgø...
24.03.15

SKATM-2015-16-01. Ikke godtgørelse af tinglysningsafgiften ved nedsættelse af vurderingen. Anmodning om en § 4-vurdering ikke anset for en klage
En § 4-vurdering kunne ikke anses at udgøre en klage som omhandlet i tinglysningslovens § 23, stk. 2. Der kunne derfor ikke...
24.03.15

SKATM-2015-02-06. Salg af sommerhus kunne ikke ske skattefrit på grund af grundens størrelse
Landsskatteretten stadfæstede SKATs bindende svar og fandt, at der kunne udstykkes en grund til selvstændig bebyggelse, sel...
23.03.15

SKATM-2015-00-02. L 98 (2014-15). Forpagterregel, mælkekvote mv.
L 98 2014-15 er vedtaget 26. februar 2015. Lovændringen medfører bl.a. ændring af forpagterreglen, opgørelsesprincipper for...
19.03.15

SKATM-2015-09-01. En turbine – vindmølle, der producerer energi (strøm), kan anses for et VE-anlæg efter ligningslovens § 8 P
Skatterådet fandt, at en nærmere specificeret turbine/vindmølle, der producerer energi, og som var omfattet af bestemmelser...
19.03.15

Ansvarlig

Skattechef, afdelingsleder
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse, Skat

 MSøg - fra Karnov til Magnus

Husk Videncentrets kurser i MSøg i september.

Læs mere om MSøg-kurserne på Akademiets hjemmeside.

Mere info
Kontakt specialkonsulent Peder Frøjk på tlf. 8740 5184 for yderligere info.