Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2017-19-02. Gaveafgiftspligtig af gældsbrev
I forbindelse med klagers overtagelse af ejendom efter sin mor, stiftes der et gældsbrev mellem de to parter. Gældsbrevet b...
22.06.17

SKATM-2017-26-07 Landbrugsejendom med planteavl på 8 ha var ikke erhvervsmæssigt drevet. EU-støttes skattemæssige behandling. EU-støttes skattemæssige behandling.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var udsigt til overskud og nægtede fradrag for underskud. For 2012 var der ingen virks...
22.06.17

SKATM-2017-30-18. Udtagningsmoms – solcelleanlæg – årsbaseret nettoafregning
Landsskatteretten giver i sagerne bl.a. virksomhederne medhold i, at der ved beregning af udtagningsmoms for privat forbrug...
21.06.17

SKATM-2017-30-17. Ændringer for solceller på vej – flexafregning for årsbaseret nettoafregning – ophævelse af den timebaserede afgiftsfritagelse
Lovforslag til ændring af elafgiftsloven samt en bebudet ændring af metoden til afregning for solcelleanlæg på årsbaseret n...
21.06.17

SKATM-2017-23-03. Pelsning af mink blev anset for arbejdsudleje
Et selskab med produktion af mink blev anset for at skulle indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da der var tale om arb...
20.06.17

SKATM-2017-18-05. Hvede- og rapsfutures indgået inden høst. Erhvervsmæssige
En planteavlers sikring af kommende høst ved salg af hvede- og rapsfutures blev anset for erhvervsmæssige.
19.06.17

SKATM-2017-18-04. Hvedefutures indgået inden foderkøb. Erhvervsmæssige
En svineproducents sikring af kommende foderkøb ved køb af hvedefutures blev anset for erhvervsmæssige. Både ift. foderhved...
19.06.17

SKATM-2017-18-03. Hvedefutures indgået ved salg af høst. Ikke erhvervsmæssige
En planteavlers køb af hvedefutures i forbindelse med salg af den fysiske høst blev ikke anset for erhvervsmæssigt.
19.06.17

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Jura & Skat, Ledelse