Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2018-26-03. Erhvervsmæssig virksomhed, opdeling af revisorregning
Skatteyder fik ved Landsskatteretten opdelt sin revisorregning, således at det kun var den del, som vedrørte landbruget (og...
23.04.18

SKATM-2018-26-02. Ikke erhvervsmæssig virksomhed på trods af etableringsfase
Beskrivelse: Virksomhed bestående af travheste og træning blev anset for ikke-erhvervsmæssig til trods for, at virksomheden...
23.04.18

SKATM-2018-30-08. Virksomhed på pause kunne fortsat være momsregistreret
En virksomhed, der er berostillet grundet indehavers sygdom, skal ikke anses for ophørt. Da virksomhedens aktiver af den gr...
23.04.18

SKATM-2018-30-07. Udlejning af fast ejendom – betaling fra lejere til ejendomsskat m.v. – udlægsreglerne
En udlejer af fast ejendom kunne ikke anvende udlægsreglerne ved lejeres betalinger til dækning af ejendomsskat og forsikri...
17.04.18

SKATM-2018-30-06. Momsfritagelse – særskilt salg af bebygget grund
Skatterådet bekræfter, at en kommunes særskilte salg af en bebygget grund, hvor bygninger er ejet af tredjemand, er momsfri...
17.04.18

SKATM-2018-13-20 Har transaktioner mellem 2 helejede selskaber ”passeret” hovedaktionærens økonomi?
En person ejede et selskab i DK og et i Y-land. Der blev overført store midler fra det danske selskab til selskabet i Y-lan...
16.04.18

SKATM-2018-02-02. Ejendomsavance. Genanbringelse i køb og forbedringer. Interessentskab. Principsag
Principsagen vedrører spørgsmålet, om der kan genanbringes ejendomsavance i køb af ejendomme og forbedringer på ejendomme, ...
12.04.18

SKATM-2018-13-19. Succession i aktier, pengetankreglen
Driftsmidler, der var leaset ud, blev ikke anset for passiv kapitalanbringelse.
11.04.18

SKATM-2018-18-05. Et fremført tab skulle have været udnyttet i et tidligere år
Fremførbare tab på finansielle kontrakter skal udnyttes i det tidligst mulige indkomstår og kan ikke fremføres, hvis de kan...
11.04.18

SKATM-2018-18-04. Ikke fradrag for tab som følge af internetbedrageri
Der var ikke fradrag for indbetalinger over nettet til et firma, hvor indbetaler blev bedraget.
11.04.18

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat, Ledelse