Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2014-01-034. Grundværdiregulering. Reguleringsprocenten for 2015.
Beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld for 2015 kan højst stige med 6,4 % i forhold til beregningsgrundlaget for...
10.07.14

SKATM-2014-30-19. Landsskatteretskendelse om en rideskoles levering af ydelser til en fysioterapeut
Retten fastslog, at det forhold, at en momspligtig virksomhed (rideskolen) leverer ydelser til en momsfritaget virksomhed (...
10.07.14

SKATM-2014-30-18. Kontrol af angivet mineralolieafgift for landbrugsvirksomheder og maskinstationer
SKAT vil kontrollere, om olieafgift er korrekt angivet hos landbrugsvirksomheder og maskinstationer.
09.07.14

SKATM-2014-30-17. Samspil mellem omvendt betalingspligt for moms og leveringsstedsreglerne for ydelser
På baggrund af en endnu ikke offentliggjort kendelse fra LSR knyttes bemærkninger omkring samspillet mellem omvendt betalin...
08.07.14

SKATM-2014-00-12. L 47 (2013-14). Momskarusselsvig. Omvendt betalingspligt på forskellige letomsættelige varer
Husk, at reglerne om omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandske B2B salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsan...
07.07.14

SKAT-2014-30-16. Endnu en ny landsskatteretskendelse om momsfradrag ved overarbejdsbespisning
Kendelsen vedrører et skibsværfts mulighed for momsfradrag ved overarbejdsbespisning. Kendelsen bidrager til fortolkning af...
07.07.14

SKATM-2014-14-06. Feltlåsning, selvstændigt erhvervsdrivende, renter mv.
Antallet af låste felter for bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende udvides med renteudgifter og -indtægter, udbytte mv.
02.07.14

SKATM-2014-23-03. Arbejdsudleje, ny praksis
SKAT både ændrer og præciserer, hvornår der efter deres opfattelse er tale om arbejdsudleje. I forhold til praksis siden lo...
27.06.14

SKATM-2014-19-02. Gave fra samlever. Beskatning efter boafgiftslovens regler
Østre Landsret ændrede byrettens dom, hvorefter en samlevers delvise betaling af en bil skulle betragtes som en gave og her...
26.06.14