Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2016-00-01. Gunstig medarbejderaktieordning genindføres
I 2010 og 2011 blev de gunstige regler om gratisaktier og LL § 7H aktier afskaffet. Der er nu et lovforslag om genindførels...
10.02.16

SKATM-2016-23-01. Betaling af B-skatter
Hvis man er tilmeldt digital post får man ikke længere udsendt indbetalingskort vedrørende B-skatterater.
08.02.16

SKATM-2016-18-04. Renteswap ikke anset for at have erhvervsmæssig tilknytning
En fastrenteswap blev ikke anset for at have erhvervsmæssig tilknytning.
05.02.16

SKATM-2016-09-01. Solcelleanlæg, ikke erhvervsmæssig virksomhed
En køber af et solcelleanlæg kunne ikke indtræde i retten til efter en tidligere bestemmelse at anse det for erhvervsmæssig...
04.02.16

SKATM-2016-18-03. Kursgevinst ved refinansiering
Overkursreglen i KGL § 22 gælder nu også ved refinansiering. Men kun ved gæld stiftet den 10. november 2015 eller senere.
03.02.16

SKATM-2016-13-08. Omgåelsesgrundsætningen igen – igen!
Nogle færøske aktionærer var skattefri af aktieavancer pga. en stadig gældende 3 års regel. For at undgå udbyttebeskatning...
29.01.16

SKATM-2015-13-07. Selskabsejet landbrugsejendom. Fri bolig
En hovedaktionær i forhold til selskabet A ApS, ejede sammen med dette selskab og en tredjemand en landbrugsejendom med stu...
28.01.16

Ansvarlig

Afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse