Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2017-30-21. Selvstændig virksomhed - lønmodtager - uretmæssigt opkrævet moms
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, hvorefter konsulentindtægter skulle anses som lønindkomst og ikke som selvstæ...
10.08.17

SKATM-2017-19-05. Succession - korrektion af pris - prisnedslag og passivpost
SKAT var berettiget til at korrigere i prisen ved handel mellem onkel og nevø, hvor denne afveg med knap 16 % i forhold til...
07.08.17

SKATM-2017-30-20. Leveringssted - Salg af træpiller fra Tyskland - ikke fjernsalg
Skatterådet bekræfter, at en dansk virksomhed ikke skal opkræve dansk moms, når de sælger træpiller, som udleveres til kund...
03.08.17

SKATM-2017-30-19. Affaldsvarme - afgiftsfritagelse - afbrænding af biomasseaffald
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at der ikke skal betales affaldsvarmeafgift ved varmefremstilling ved afbrænding ...
03.08.17

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Jura & Skat, Ledelse