Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2016-13-20. Overdragelse af aktier i landbrugsselskab med succession.
I forbindelse med overdragelse af aktier med succession ville spørger vide, om 2 landbrugsejendomme med store indtægter fra...
27.06.16

SKATM-2016-13-20. Overdragelse af aktier i landbrugsselskab med succession
I forbindelse med overdragelse af aktier med succession ville spørger vide, om 2 landbrugsejendomme med store indtægter fra...
27.06.16

SKATM-2016-18-11. Ikke fradrag for tab på valutaterminskontrakter
Der var ikke fradrag for tab på valutaterminskontrakter. Højesteret fandt dog, at der kan være erhvervsmæssig tilknytning, ...
27.06.16

SKATM-2016-22-04. Parkeringsplads. Arbejdssted. Tjenestebil. Beskatning af fri bil ved kørsel til et afhentningssted
Skatterådet bekræftede, at et afhentningssted ikke kunne anses for et arbejdssted og kørslen til og fra afhentningsstedet s...
27.06.16

SKATM-2016-00-07. Kontante betalinger og indberetning til SKAT
Folketinget har vedtaget at udvide fristen for, hvornår en kontantbetaling skal være indberettet, for at indberetteren beva...
24.06.16

SKATM-2016-23-06. Praksisændring. Studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt
SKAT har i styresignalet ændret praksis for, hvornår udenlandske studerende, ved ophold i Danmark, skal anses for skattepli...
23.06.16

SKATM-2016-22-03. Rejse- og befordringsgodtgørelse. Bopæl ikke anset for arbejdssted
Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse og diæter skal dokumenteres og sandsynliggøres nøje.
23.06.16

SKATM-2016-23-05. Udenlandsk arbejdskraft. Arbejdsgiveren hæftede ikke for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag
Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse og fandt det betænkeligt at fastslå, at arbejdsgiveren havde udvist forsømmelighe...
23.06.16

SKATM-2016-18-10. Ikke fradrag for tab på forudbetalinger mv.
SKAT ønsker at ændre praksis, så privates forudbetalinger for varer og ydelser, der ikke leveres, ikke medfører fradrag eft...
23.06.16

SKATM-2016-16-02. Lønudgifter afholdt for at udvide virksomheden. Ikke fradrag
To banker havde afholdt lønudgifter, hvor en del af arbejdet relaterede sig til udvidelse af virksomheden. Denne del var ik...
22.06.16

Ansvarlig

Afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse