Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2015-30-35. Styresignal om moms i konkursboer
SKAT har udsendt et styresignal om, at konkursboer, der fortsætter eller afvikler momspligtige aktiviteter fremadrettet ska...
31.07.15

SKATM-2015-30-34. Ordningen med dagsbeviser kan fortsætte
Europarådet har 19. juni 2015 godkendt, at den danske model med køb af dagsbeviser for små varebiler med en tilladt totalvæ...
31.07.15

SKATM-2015-14-12. Ekstraordinær genoptagelse for person omfattet af bekendtgørelse om kort ligningsfrist
Selvom en skatteansættelse, for en person omfattet af den korte ligningsfrist, kan foretages ekstraordinært, betyder det ik...
28.07.15

SKATM-2015-04-05. Ikke godkendt afskrivning på erhvervsmæssigt anvendte bygninger på kode 01 ejendom
Landsskatteretten godkendte ikke, at der kunne afskrives på driftsbygningerne, selvom de blev anvendt erhvervsmæssigt, da e...
27.07.15

SKATM-2015-11-07. Sommerhusudlejning ikke erhvervsmæssig
Kapitalafkastordningen kunne ikke anvendes, da sommerhuset ikke kunne anses for erhvervsmæssigt udlejet.
27.07.15

SKATM-2015-14-11. Landsskatteretten ændrede sin afgørelse efter Ombudsmanden havde udtrykt kritik af den oprindeligt trufne afgørelse
Ombudsmanden havde udtrykt kritik af Landsskatterettens sagsbehandling. Landsskatteretten genoptog afgørelsen og ændrede de...
24.07.15

SKATM-2015-11-06. Efterbeskatning af opsparet overskud ved virksomhedsophør
Virksomheden ansås for erhvervsmæssigt drevet indtil udgangen af 2010. Efterbeskatning af opsparet overskud, skulle derfor ...
23.07.15

SKATM-2015-14-10. Anmodning om ekstraordinær genoptagelse afvist. Ikke særlige omstændigheder
Landsretten stadfæstede byretsdommen, som nægtede ekstraordinær genoptagelse om fradrag for dobbelt husførelse og beskatnin...
23.07.15

SKATM-2015-02-09. Erstatning. Godtgørelse for ikke at gøde og sprøjte et areal blev anset for en ekspropriationslignende afståelse, der var skattefri
Skatterådet bekræftede, at en frivillig aftale om en erstatning,for deklarationspålæg efter miljøbeskyttelsesloven kunne si...
21.07.15

SKATM-2015-16-02. Skadesforsikringsafgift på vejhjælps- abonnement
SKAT har udsendt et styresignal om skadesforsikringsafgift på vejhjælpsabonnementer.
21.07.15

Ansvarlig

Skattechef, afdelingsleder
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse