Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2015-17-01. Negative renter. Den skattemæssige behandling af negative renter for debitor og kreditor
SKAT har udsendt et Styresignal, som indeholder en beskrivelse af reglerne om henholdsvis beskatningen af og fradrag for ne...
02.03.15

SKATM-2015-13-06. Formueskattekurs. Andelsselskaber med datterselskaber. Indkomst
Andelsselskaber med datterselskaber i A/S eller ApS form, kan for sidste gang anvende formueskattekursen for indkomståret 2...
20.02.15

SKATM-2015-13-05. Aktieombytning. Efterfølgende kapitalindskud > 50 pct.
En person ønskede at gennemføre en skattefri aktieombytning efter de objektive regler. Ombytningen skulle kombineres med et...
20.02.15

SKATM-2015-02-05. Ejendomsavance. Sommerhus. Gave
Landsretten ændrede byrettens dom og frafaldt ejendomsavancebeskatningen, fordi Skatteministeriet havde taget bekræftende t...
20.02.15

Satser og beløbsgrænser 2014-2015
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2014-2015. Folderen er nu klar og bestilles.
19.02.15

SKATM-2015-02-04. Ejendomsavance. Ejerlejlighed. To boliger. Kort bopælsperiode i den solgte ejerlejlighed
Landsretten fandt ligesom byretten, at selv om A havde beboet lejligheden, at ejerlejligheden ikke havde tjent til bolig fo...
16.02.15

SKATM-2015-02-03. Anpartsprojekt. Kommanditist. Udbyderhonorar. Anskaffelsessum. Ejendomsavance
Højesteret fandt, ligesom byretten og Østre Landsret, at et honorar til udbyderen af et ejendomsinvesteringsprojekt ikke ku...
16.02.15

Ansvarlig

Skattechef, afdelingsleder
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse, Skat

 MSøg - fra Karnov til Magnus

Husk Videncentrets kurser i MSøg i september.

Læs mere om MSøg-kurserne på Akademiets hjemmeside.

Mere info
Kontakt specialkonsulent Peder Frøjk på tlf. 8740 5184 for yderligere info.