Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2016-30-04. Udlån af medarbejdere er en momspligtig ydelse
Udlån af medarbejdere mellem koncernforbundne selskaber var en momspligtig ydelse og ikke et udlæg, der kunne holdes udenfo...
03.05.16

SKATM-2016-19-01. Dødsbo. Værdiansættelse af fast ejendom. 15 pct. reglen. Særlige omstændigheder
Højesteret fandt, at en værdiansættelse af fast ejendom efter 15 pct. reglen ved udlodning fra dødsboer, skal accepteres a...
28.04.16

SKATM-2016-14-06. Ansættelsesfrist. Udsendelse af ny årsopgørelse i 2013 for 2000, som var identisk med årsopgørelsen, udsendt i 2003
Byretten fandt ikke, at der ved den udsendte årsopgørelse i 2013 vedrørende 2000 forelå en ændring, der krævede overholdels...
20.04.16

SKATM-2016-14-05. Skønsmæssig forhøjelse. Ikke indgivet behørig selvangivelse. Sagen hjemvist til fornyet behandling
Byretten afgjorde, at de administrative klageinstanser kan udbedre en mangelfuld begrundelse efter udløbet af den ordinære ...
19.04.16

Ansvarlig

Afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse