Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2016-13-18. Beskatning af fikseret jagtleje. Selskab. Hovedaktionær. Jagtkonsortium
Byretten nedsatte den af Landsskatteretten fastsatte fikserede jagtleje for selskabet, som havde stillet jagtarealer til rå...
30.05.16

SKATM-2016-25-02. Tidspunktet for afgiftsberegningen ved konvertering af en kapitalpension til aldersopsparing
Ved konvertering af kapitalpensioner til aldersopsparing beregnes afgiften af værdien af kapitalpensionen på overførsels- e...
27.05.16

SKATM-2016-19-03. Gaveafgift. Søn havde hævet penge på moderens bankkonto
Søn kunne ikke løfte bevisbyrden for, at det pengeløb, som han efter fuldmagt havde hævet på moderens bankkonto, også var t...
27.05.16

SKATM-2016-21-01. Ejendomsværdiskat for boliger beliggende i udlandet. Beregningsgrundlaget for indkomståret 2015
eddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af beregni...
24.05.16

SKATM-2016-16-01. Tinglysningsafgift af nyt pantebrev. Aflysning af tidligere pantebrev overholdt ikke tidsfristen
I forbindelse med tinglysning af et nyt pantebrev, skulle det tidligere pantebrev aflyses. Tidsfristen for aflysningen blev...
20.05.16

Ansvarlig

Afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse