Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2016-14-11. Retningslinjer for SKATs gennemførelse af kontrolindsatser
SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring for at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagsbehandling i fo...
20.10.16

SKATM-2016-17-01. Separation. Fradrag for renteudgifter på kreditforeningslån, hvor den tidligere ægtefælle overtager ejendommen
Den tidligere ægtefælle, der ved en bodelingsoverenskomst overtog alle forpligtelser vedrørende et kreditforeningslån, kunn...
14.10.16

SKATM-2016-02-03. Forlods ekspropriation
Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers ejendom kunne afstås skattefrit på ekspropriationslignende vilkår i forbindelse med...
13.10.16

SKATM-2016-15-01. Bøde. Groft uagtsomt. Rådgiver for et dødsbo havde opgjort en meget urigtig ejendomsavanceopgørelse
Såvel Byretten som Landsretten fandt, at rådgiveren for et dødsbo havde handlet groft uagtsomt ved at have udfærdiget en me...
12.10.16

Ansvarlig

Afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse