Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2018-13-11. VOL omdannelse anset for skattepligtig af SKAT efter selskabets konkurs. Ansættelsesfrist. Værdiansættelse.
En VOL omdannelse er sket uden at "alle aktiver" kom med over. Omdannelsen blev derfor skattepligtig. Ved efterbeskatningen...
15.02.18

SKATM-2018-13-09. Kursfastsættelse ved hovedaktionærs køb af kautioneret fordring fra eget selskab. LL. § 2.
En eneaktionær kautionerede for det lån som hans selskab havde optaget for at kunne videreudlåne til et 20% ejet tysk GMBH....
13.02.18

SKATM-2018-13-10. Fortolkning af fusionsdatoen i fusionsskattelovens § 5
Et selskab udtrådte af dansk sambeskatning, da det blev fusioneret med et tysk søsterselskab. SKAT anså det deraf afledte o...
08.02.18

SKATM-2018-18-02. Gældseftergivelse, lån fra moster
Et lån blev eftergivet og blev selvangivet som fuldt skattepligtigt. Låntager fik medhold i, at kursværdien var lavere, hvo...
08.02.18

SKATM-2018-00-02. Aftale om skattereform vedrørende pensionsindbetalinger mv.
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om ændringer af fradragsret for pensionsindbetalinger, ændret beskæftigel...
07.02.18

SKATM-2018-30-01. Ny politisk aftale betyder tidligere afgifts- og skattelempelser
En bred politisk aftale betyder, at mange borgere og virksomheder allerede fra 2018 får en lavere elregning. Samtidig kan h...
06.02.18

SKATM-2018-13-08. Godt nyt for tab i udenlandske faste driftssteder og datterselskaber.
Selskabers fradrag for tab i en udenlandsk filial er betinget af, at selskabet har valgt "international sambeskatning". EU-...
05.02.18

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat, Ledelse