Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2016-29-01. Insolvent dødsbo. Gaver givet før dødsfald kunne ikke tilsidesættes. Skattefrihed
Gaver givet før dødsfald med henblik på at gøre boet skattefritaget kunne ikke tilsidesættes i skattemæssig henseende, da g...
02.12.16

SKATM-2016-14-15. Ikke ekstraordinær genoptagelse. Betalt ejendomsværdiskat af solgt bolig
Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betal...
01.12.16

SKATM-2016-25-05. Udbetalt ratepension i utide kunne ikke fortrydes
Landsskatteretten fandt ligesom SKAT, at udbetaling fra en ratepension i utide ikke kunne karakteriseres som en åbenbar fej...
30.11.16

SKATM-2016-22-07. Arbejdsgiverbetalt parkering. Skattefri
SKAT præciserer, at det er muligt at få parkeringsudgifter dækket skattefrit, uanset at der samtidigt udbetales skattefri b...
25.11.16

SKATM-2016-18-15. Fastrenteswap ikke anset for at have erhvervsmæssig tilknytning
En fastrenteswap blev ikke anset for at have erhvervsmæssig tilknytning.
24.11.16

SKATM-2016-18-14. Tab på renteswaps i EUR føres over i nye renteswaps i DKK
To renteswaps i EUR havde negativ værdi. De skulle afløses af to nye renteswaps i DKK, hvor indgangsværdien blev negativ sv...
24.11.16

SKATM-2016-18-13. Ikke fradrag for tab ved forudbetaling og erstatning
Der var ikke fradrag for tab på forudbetaling for private håndværkerydelser eller for erstatning.
24.11.16

SKATM-2016-30-34. Momspligt – salg af bebygget ejendom – afgiftspligtig person – byggegrund
Landsskatteretten ændrer delvist SKATs bindende svar om momspligt på salg af byggegrunde / bygninger. Salg af byggegrund an...
23.11.16

SKATM-2016-30-33. Ejendom/byggegrund kunne sælges momsfrit, da den ansås som udtaget til momsfrit formål
Skatterådet bekræftede, at en ejendom (byggegrund) kunne sælges momsfrit jf. momslovens § 13, stk. 2, da ejendommen var end...
23.11.16

SKATM-2016-21-04. Erhvervsdrivende. Værdiansættelse af forskellige skønsposter for indkomståret 2017
SKAT har for 2017 fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand...
23.11.16

Ansvarlig

Afdelingschef
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse