Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2015-26-07. Tilbagebetaling fra arbejdsgiverforening
SEGES' notat om kontingenter til og tilbagebetalinger fra arbejdsgiverforeninger.
25.06.15

SKATM-2015-22-13. Fri bil - ægtefæller i samme selskab. Kørselsgodtgørelse
Ingen formodning for at en hustru havde privat rådighed over en gulpladebil, blot fordi Landsretten i en sag mod selskabet ...
23.06.15

SKATM-2015-01-01. Ejendomsvurdering. Benyttelseskoden for en ejendom blev ændret fra landbrug til beboelse
Byretten fandt, efter en samlet bedømmelse af en ejendom på 4,6 ha, at ejendommen ikke kunne anses for benyttet til landbr...
23.06.15

SKATM-2015-04-04. Dyrehegn/vildthegn omkring en skov kunne afskrives efter reglerne for afskrivninger på bygninger
Byretten fandt ligesom Landsskatteretten, at afskrivning på et vildthegn skulle ske efter reglerne for afskrivning på bygni...
23.06.15

SKATM-2015-29-03. Skattefritaget dødsbo. Insolvent dødsbo. Boopgørelse. SKAT kunne ikke tilsidesætter skifterettens afgørelse
A havde før sin død givet gaver til ægtefælle og børn. SKAT kunne ikke ved afgørelsen af, om boet var skattepligtigt, se bo...
23.06.15

SKATM-2015-29-02. Ændring af et dødsbos skattemæssige stilling som uskiftet bo til selvstændigt bo efter ændret skifteform
Et dødsbo, blev efter afgørelse fra skifteretten genoptaget som bobestyrerbo, hvorefter boet var omfattet af dødsboskattelo...
23.06.15

Inside-2015-19-02. Opgørelse af handelsværdien ved køb af to landbrugsejendomme med succession
Det var Landsskatterettens opfattelse, at beregningen af nedslaget og dermed kursværdien af den latente skattebyrde skulle ...
22.06.15

SKATM-2015-30-33. Hvilke omkostninger skal medregnes til værdien af ombygningsarbejde ved ombygning af fast ejendom
Udgifter til arkitekter, ingeniører og andre rådgivere skal ikke medregnes til værdien af det udførte ombygningsarbejde, n...
19.06.15

SKATM-2015-30-32. Lejet solcelleanlæg - ikke fritagelse for elafgiften
Skatterådet fastslog, at det er en betingelse for fritagelse for elafgiften, at det er den samme juridiske enhed, der er el...
19.06.15

SKATM-2015-30-31. Almen boligafdeling - solcelleanlæg og moms
En almen boligafdeling skal i lighed med andre ejere af solcelleanlæg betale moms af den elektricitet, der leveres til nett...
19.06.15

Ansvarlig

Skattechef, afdelingsleder
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse