Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2015-30-10. Overdragelse. Leverance mod vederlag
Det bindende svar vedrører (igen) sondringen mellem en gammel bygning og en byggegrund. Det blev også fastslået, at tinglys...
24.04.15

SKATM-2015-14-06. Regulering af balancepost. Finansielle kontrakter. Lagerprincippet. Ikke ret til ændring af primo indkomståret
Landsskatteretten fandt ikke, at lagerbeskattede finansielle kontrakter samt lagerbeskattede fordringer og gæld var balance...
24.04.15

SKATM-2015-14-05. Afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af den skattemæssige behandling af værdipapirer
Anvendelsen af lagerprincippet ansås ikke som opgørelse af en "balancepost", efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
24.04.15

SKATM-2015-00-03. L 167 (2014-15). Visse bindende svar alligevel ikke bindende
L 167 2014-15 er vedtaget den 21. april 2015. Lovændringen medfører bl.a. ændring af, hvornår et bindende svar om værdiansæ...
23.04.15

SKATM-2015-30-09. Den momsmæssige behandling af godtgørelse ved fraflytning af lejemål
Udlejning af fast ejendom omfatter også det tilfælde, hvor lejer afstår sin lejeret. Godtgørelsen følger dermed den momsmæs...
22.04.15

Skattekalenderen 2015
Oversigt over sidste frist for bl.a. indbetaling af restskat, gaveafgift m.m. i 2015.
22.04.15

SKATM-2015-30-08. Hvordan er det med forudbetalinger i momslovens forstand? Hvornår indtræder afgiftspligten?
Skatterådets bindende svar oplister de momsmæssige forudsætninger for, at en forudbetaling medfører afgiftspligtens indtræd...
22.04.15

SKATM-2015-30-07. Den momsmæssige forskel på en ufyldestgjort panthavers overtagelse af en ejendom og et forsikringsselskabs overtagelse af varer i forbindelse med en forsikringstransaktion
Skatteafdelingen knytter bemærkninger til ministerens redegørelse af forskellen i momsmæssig henseende mellem at overtage v...
21.04.15

SKATM-2015-18-01 Rentekorridor
En rentekorridor blev anset for at være en finansiel kontrakt med tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Eventuell...
16.04.15

SKATM-2015-22-02. Befordringsfradrag. Kronisk sygdom
Landsskatteretten fandt, at betingelserne i LL § 9D om særligt kørselsfradrag for handicappede og konniske syge var opfyldt...
15.04.15

Ansvarlig

Skattechef, afdelingsleder
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse, Skat