Planteavlsorientering - 05-297

Oprettet: 17-08-2005

Sortsundersøgelsen 2004 - markfrø

Planteavlsorientering
Nr. 05-297

Den 17. august 2005

Landscentret | Planteavl

Sortsundersøgelsen 2004 - markfrø

I Sortsundersøgelsen 2004 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter af frøafgrøderne: Alm. rapgræs, Alm. rajgræs, Engrapgræs, Engsvingel, Hundegræs, Hvidkløver, Humlesneglebælg, Hybridrajgræs, Ital. rajgræs, Krybhvene, Rajsvingel, Rødsvingel, Stivbladet svingel, Strandsvingel, Timothe og Westerwoldisk rajgræs.

Grundlaget for udbytterne er de udbytter, der er opnået EU støtte til. Der findes kun oplysninger om sorter, der har været dyrket i mindst to år, og hvor der har været mindst 5 partier pr. år.

Sortsundersøgelsen er et godt redskab ved planlægningen og dyrkningen af frø.

Sortsundersøgelsen 2004 er bygget op af en række tabeller og en figur:

  • I tabel 1 og figur 1 er vist de landsdele, som udbytterne er opdelt i.
  • I tabel 2 er vist de i 2004 opnåede udbytter for arter og sorter. Der er oplyst udbytter i forskellige landsdele, landsgennemsnit og det udbytte 10 pct. af partierne har ligget over samt forholdstal for udbytte.
  • I tabel 3 er vist arternes gennemsnitlige udbytte de sidste fem år samt forholdstal for udbytte i syv landsdele.
  • I tabel 4 er vist de opnåede udbytter ved økologisk dyrkning af frø.
  • I tabel 5 er vist forholdstallet for sorternes udbytte igennem de seneste fem år samt arternes årlige gennemsnitsudbytter.
Emneord: frø, frøavl, udbytter, frøgræs, bælgplanter, hvidkløver, rødkløver, rødkløver, humlesnegle græsfrø, økologi
Sidst bekræftet: 20-03-2007 Oprettet: 17-08-2005 Revideret: 17-08-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Christian Haldrup

Af samme forfatter

Sortsundersøgelsen 2005 - markfrø
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
20.02.07
Stomp er off-label godkendt i frøgræs
Stomp må nu anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs.
02.10.06
Produktion af markfrø i Oregon, Washington og Idaho
Besøg i et af verdens største områder for produktion af frø – Willarmett Valley i Oregon.
04.09.06
Vinterraps betaler for at blive sået rettidigt
Udsættelse af såtidspunktet for vinterraps kan medføre store økonomiske tab.
17.08.06
Størst udbytte i vinterraps efter pløjning
Tyske forsøgsresultater med etablering af raps.
09.06.06