Oprettet: 23-12-2019

Sortsundersøgelsen 2018 for frøafgrøder

I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesneglebælg.

Sortsundersøgelsen 2018 er et godt redskab ved planlægning og dyrkning af frø. I pjecen findes kun oplysninger om sorter, der har været dyrket på mindst 5 marker i høståret 2018 og på mindst 5 marker i mindst et af høstårene 2014 til 2018.

Som for tidligere år er sortsundersøgelsen bygget op af en række tabeller samt en figur.

  • I tabel 1 og figur 1 er vist de landsdele, som udbytterne er opdelt i.
  • I tabel 2 er vist de i 2018 opnåede udbytter for arter og sorter. Der er oplyst udbytter i forskellige landsdele, landsgennemsnit og de bedste sorter beregnet som en 90 pct. fraktil.
  • I tabel 3 er vist arternes gennemsnitlige udbytte de seneste fem år, forholdstal for udbytte i syv landsdele, samt som noget nyt arternes fem års gennemsnit i kg frø pr. ha for hele landet. Ud fra det gennemsnit er der beregnet forholdstal for de landsdele, hvor arten har været dyrket.
  • I tabel 4 er vist de opnåede udbytter ved økologisk dyrkning af frø.
  • I tabel 5 er vist forholdstal for sorternes udbytte igennem de seneste fem år samt arternes årlige gennemsnitsudbytter.
Sidst bekræftet: 23-12-2019 Oprettet: 23-12-2019 Revideret: 23-12-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Godkendelse til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG i hvidkløver til frøavl
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Pirimor 500 WG til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl
25.05.20
Insektmidlet Mospilan SG godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Mospilan SG til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland...
25.05.20
Høsttidspunktet af kløver- og græsfrø bestemmes af datoen for skridning
Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt i frømarken. Det gælder både ved skårlægning og direkte høst.
18.05.20
Dispensation til anvendelsen af Asulox i visse arter af havefrø 2020
Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøa...
15.04.20
Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i blanding med Stomp CS
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Clomate til mindre anvendelse enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet ...
02.04.20