Oprettet: 29-04-2019

Nyt beslutningsstøtteværktøj til Septoriabekæmpelse

Brug nyt beslutningsstøtteværktøj ”Septoriamodel” i CropManager.dk til at vurdere risiko for Septoria i dine hvedemarker.

I CropManager.dk er det nu muligt at anvende et beslutningsstøtteværktøj til vurdering af behov for Septoriabekæmpelse i vinterhvede.

Webbaseret beslutningsstøtteværktøj

Til beslutning om bekæmpelse af Septoria anvendes i dag en model med optælling af dage med nedbør, hvor fire dage med nedbør (over 1 mm) fra vækststadie 32 (2 knæ udviklet) udløser en bekæmpelse i modtagelige sorter og 5 dage med nedbør fra vækststadium 37 (fanebladet synligt) udløser en bekæmpelse i mindre modtagelige sorter. Denne model anvendes også i programmet Planteværn Online.

Som noget nyt findes der nu også et beslutningsstøtteværktøj for Septoria i CropManager.dk, der viser antal sammenhængende timer med bladfugt baseret på oplysninger fra DMI’s vejrstationer.

Beslutningsstøttemodellen viser ved hjælp af kurver antal sammenhængende timer med bladfugt pr. dag. Når der opnås 20 timers sammenhængende bladfugt i en modtagelig vinterhvedesort, vil kurven gå i et rødt område, og beslutning om bekæmpelse skal vurderes pga. forhøjet risiko. Der vises også en prognose for de kommende dages bladfugt, der kan hjælpe med at beslutte en evt. svampesprøjtning. I de mindst modtagelige sorter i modtagelighedsgruppe 1 i Sortinfo som f.eks. Sheriff og Informer angives først risiko ved 22 sammenhængende timers bladfugt. Bladfugt måles ikke direkte, men der opsummeres antal timer med over 85 procent luftfugtighed eller timer med over 0,2 mm/time.

Forsøgsmæssig baggrund

Fugtmodellen har været afprøvet i Landsforsøgene og forsøg ved Aarhus Universitet i 2014-2015 og 2017-2018 samt været testet på historiske data. Se Oversigt over Landsforsøgene i de pågældende år samt nedenstående link. Fugtmodellen har været sammenlignet med modellen med antal dage med nedbør i Planteværn Online. Fugtmodellen har ikke klaret sig bedre end Planteværn Online, men på niveau hermed. Fugtmodellen er derfor også et såkaldt ”beslutningsstøtteværktøj”, der kan hjælpe til at vurdere risikoen for angreb. F.eks. vil der også være en risiko, hvis der er flere perioder med f.eks. 17 timers bladfugt. Derudover hentes nedbørsdata ikke direkte i marken, men fra DMI´s grid.

Beskyttelsesperiode

Foretages en behandling med et svampemiddel, der i modellen er defineret som effektiv mod Septoria (se tabel 1), vises dette som en 10 dages grøn lukkeperiode, hvor hveden er beskyttet. Det kræver for korrekt visning, at der i Farmtracking/MarkOnline/CropManager registreres udførte svampebehandlinger i marken. Når den grønne periode afsluttes, er det igen tid at holde øje med bladfugt. Der kan læses mere om svampebehandling i vinterhvede her.

Tabel 1. Midler1), der giver en grøn lukkeperiode i Septoriamodel

Armure Bell Proline Xpert Propulse Prosaro Viverda

1)For effektiv bekæmpelse kræves også en vis dosis af middel. Dette kan ses i informationsboksen i prognoseværktøjet defineret som min. 30 pct. normaldosering.

Hvordan udnyttes varslingen?

Det bliver nu muligt med et let visuelt it-værktøj at få et bedre overblik over, hvornår der er risiko for Septoriasmitte og dermed udføre en svampebehandling. Det bliver også muligt at se de forskellige marker på ejendommene og se forskel på risiko mht. sorter, men også fugt, der på store ejendomme kan variere. Det er dog vigtigt at understrege, at beslutningsstøtteværktøjet kun er vejledende. Der kan for manges vedkommende være stor afstand til en DMI målestation, så det er vigtigt stadig at følge nedbørsforholdene og udviklingen af Septoria i egen mark.

Adgang til værktøjet i CropManager

Beslutningsstøtteværktøjet ”Septoriavarsling” findes i CropManager.dk under Dyrkningsjournal. På markkortet klikkes på en hvedemark. Herefter åbnes markens dyrkningsoplysninger, og øverst i billedet ligger en bjælke med ”Septoriamodel”. Du kan via billeder se, hvordan du kommer derind. Hvis du kommer ind i dyrkningsjournalen og ikke kan se septoriamodellen, skal du trykke på F5 eller opdatere siden. Hermed læses nyeste version ind.

Sådan får du adgang

Prognosen indgår i basic-abonnement på CropMananager.dk. Har du adgang til MarkOnline, har du også fri adgang til CropManager.dk. Abonnement på CropManager.dk kan købes på forsiden. Du anvender dit landmand.dk login. I CropManager kan du yderligere registrere dyrkningsoplysninger for dine marker, se vækstreguleringsprognose for hvede og rug, se jordprøver og biomasse samt meget mere.


Billede 1. Når der er logget ind i CropManager, klikkes på Dyrkningsjournal og der klikkes på en hvedemark.

Billede 2. Øverst i dyrkningsjournal findes ”Septoriamodel”, som der klikkes på.

Billede 3. Modellen lukkes op og man kan se figuren (billede fra 2018).

Bilag: Weather risk models for prediction of septoria tritici blotch

Sidst bekræftet: 29-04-2019 Oprettet: 29-04-2019 Revideret: 29-04-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Afdelingsleder

Carsten Fabricius

Planteværn


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller
Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fr...
03.04.20
Undgå sprøjteskader
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Stramning af krav til sprøjtejournal
Nu skal du kunne fremvise en opdateret sprøjtejournal med det samme, Land-brugsstyrelsen skulle komme forbi til uanmeldt ko...
01.04.20
Ny instruks for kontrol af sprøjtejournal hos landbrugere
I 2020 er kontrolinstruks for Landbrugsstyrelsens kontrollører opdateret vedr. fremvisning og kontrol af sprøjtejournal på ...
01.04.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises. Hvis det nye middel Balaya når at blive godkendt, vil strategien blive ændret...
01.04.20

Læs også