Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kvadratnet for nitratundersøgelser

Kvadratnet for nitratundersøgelser

Kvadratnet for nitratundersøgelser er et net af punkter fordelt over hele Danmark. Jord fra arealer i Kvadratnettet blev undersøgt første gang i 1986. Siden da har jordprøver udtaget fra Kvadratnettet blandt andet bidraget til den årlige kvælstofprognose.

Derudover er der lavet en række undersøgelser, hvor jordprøver fra punkterne har bidraget til vigtig ny viden omkring udvikling i landbrugsjordens frugtbarhed. Læs mere om disse undersøgelser i menuen nedenfor.

 Artikler

 Login for lodsejere

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø