Oprettet: 29-03-2011

Oversigt og tabelbilag - Landsforsøgene 1996

Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.

 

Oversigt over Landsforsøgene

Oversigten udkommer en gang om året og er en afrapportering af de knap 2.000 markforsøg, der i årets løb er udført i de landøkonomiske foreninger. Resultaterne er sammenstillet og vurderet af medarbejdere ved Landskontoret for Planteavl.

Emneregister

Der findes et emneregister for forsøgene gennemført fra1919 og frem.

Nedenfor ses tekstafsnit og tabelbilag i bogen. Vær venligst opmærksom på, at enkelte af pdf-filerne er store.

Oversigten 1996 er inddelt i følgende afsnit
A. Forsøgsarbejdet og vækstvilkår Afsnit
B. Vintersæd Afsnit Tabelbilag
C. Vårsæd Afsnit Tabelbilag
D. Bælgsæd Afsnit Tabelbilag
E. Frø- og industriafgrøder Afsnit Tabelbilag
F. Gødskning og kalkning Afsnit Tabelbilag
G. Kulturteknik Afsnit Tabelbilag
H. Økologisk og biodynamisk dyrkning Afsnit Tabelbilag
I.  Kartoffeldyrkning Afsnit Tabelbilag
J. Sukkerroer Afsnit Tabelbilag
K. Grovfoderproduktion Afsnit Tabelbilag
L. Opgaver i planteavlsrådgivningen Afsnit
M. Sorter, anmeldere, anvendte midler og principper  Afsnit
Egne planer    Tabelbilag
 
Sidst bekræftet: 17-03-2015 Oprettet: 29-03-2011 Revideret: 29-03-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent

Jon Birger Pedersen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Sortsvalg i vinterraps 2020
Vælg en vinterrapssort med et højt og stabilt udbytte i flere års forsøg, til hovedparten af dit vinterrapsareal. Du kan ov...
27.05.20
Et foreløbigt bud på Danmarks afgrøder til høst 2020
Vinterhvedearealet til høst 2020 ligger på ca. 485.000 ha, det er ca. 75.000 ha lavere end i 2019, vårbygarealet er steget ...
07.05.20
Oversigt over Landsforsøgene 2019
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
13.03.20
Beta version af nyt SortInfo
SEGES har i nogen tid arbejdet på et helt nyt SortInfo, og en beta-version er nu klar til test hos brugerne.
05.12.19