Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 09-05-2018

Bekæmpelse af skadedyr under blomstring i vinterraps

Skulpesnudebiller kan kun skade udsprungne blomster. Skulpegalmyggen flyver nu de første steder.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 09-05-2018 Oprettet: 09-05-2018 Revideret: 09-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Sprøjtning under varme og tørre forhold
Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperaturen er over 25 grader - gælder både planteværn og mikronæ...
18.05.18
Gradueret tildeling af svampemidler
Inspirationsarket giver en kort instruktion om graduering af svampemidler ud fra CropSat-tildelingskort eller afgrødesensor...
18.05.18
Larver af glimmerbøsser i raps
Angreb af glimmerbøsselarver tillægges mindre betydning. Se fotos.
18.05.18
Bygfluer i vårhvede
Bekæmpelse i vårhvede anbefales kun i områder med mange bygfluer i vintersæden i år eller med mange bygfluer i vårhvede i 2...
18.05.18
Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
17.05.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også