Oprettet: 12-12-2019

Se behov for målrettede efterafgrøder 2020 på Landmand.dk

SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser procent målrettede efterafgrøder 2020 for det eller de kystvandoplande, som dine marker ligger i.

I efteråret 2020 skal der dyrkes ca. 380.000 ha frivillige målrettede efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder.

I 2020 skal behovet for efterafgrøder opfyldes pr. kystvandopland. Danmark er inddelt i 90 kystvandoplande. Hvis ikke behovet opfyldes i det enkelte kystvandopland, kan det forventes, at der kommer et obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder uden tilskud.

I 2020 kan du kun søge tilskud til målrettede efterafgrøder, hvis dit samlede efterafgrødegrundareal er på 10 ha eller mere.

Ansøgningsfristen er 17. april 2020 i Fællesskemaet i Tast selv-service. I 2020 er der kun én ansøgningsrunde.

Landmand.dk

På Landmand.dk vil du se en boks, hvor der står Målrettede efterafgrøder. Når du trykker på den vil du se dine marker og beregning af dit minimumsbidrag til de frivillige målrettede efterafgrøder – se eksempel nederst.

Den bedste placering af frivillige målrettede efterafgrøder, for at nå målet i det enkelte kystvandopland, er placering i områder med laveste retentionsklasse, dvs. klasse 1.

Sidst bekræftet: 12-12-2019 Oprettet: 12-12-2019 Revideret: 12-12-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødningsteam


Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

Regelteam


Af samme forfatter

Se dine marker sammen med tørvekortet fra Miljøministeriet
Gå ind på Landmand.dk og se tørvekortet sammen med dine marker. Her ser du, hvilke af dine marker der er klassificeret som ...
12.02.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
31.01.20
Sådan takler du efterafgrødekravene på plante-, svine- og kvægbrug
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøder...
22.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Indtegn dræn fra drænkort i AgroGIS og upload til CropManager
Video viser trin for trin, hvordan et drænkort digitaliseres i AgroGIS. Derudover vises, hvordan drænfilerne uploades til v...
24.10.19