Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Præcisionsjordbrug og GIS

Præcisionsjordbrug og GIS

Brug GPS til at optimere dyrkningen efter de varierende betingelser i marken.
GPS kan også hjælpe dig med at køre præcist. Du kan enten blive vist på rette spor, eller traktoren kan styre selv.

GIS (geografisk informationssystem) kan hjælpe dig til at behandle data indsamlet positionsbestemt eller til præsentation af geografiske data og temaer.
  

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

Nye artikler

Hvor finder jeg vejledninger til AgroGIS
Nu er alle vejledninger til AgroGIS opdateret og samlet på LandbrugsInfo, så det bliver lettere at holde sig opdateret med ...
16.10.17

Resultater med gødskning efter CropSat i vinterhvede i 2016
I forsøg støttet af Stiftelsen Hofmansgave er gennemført en undersøgelse i 13 vinterhvedemarker i 2016, hvor formålet var a...
12.10.17

AgroGIS - Vejledning: Interpolation af data
Vejledning til interpolation af data i AgroGIS. Pas på med tolkning!
11.10.17

Vejledning: Overfør markpolygoner fra AgroGIS til Mark Online
Vejledning til hvordan markpolygoner/randzoner overføres fra AgroGIS til Mark Online via WFS-T. Få en oversigt over, hvad f...
11.10.17

Vejledning: AgroGIS og CropSAT
I CropSAT kan du ikke ændre den beregnede gødningsmængde, men det kan du ved at indlæse tildelingsfilen i AgroGIS. Markér e...
11.10.17

AgroGIS - Vejledning: Rediger to marker med samme knudepunkt i et hug
To marker, der støder op til hinanden og har fælles knudepunkt, kan flyttes på en gang. Træk i knudepunktet, og begge marke...
11.10.17

Ansvarlig

Planter & Miljø
Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

PlanteInnovation