Heste

Anbefalinger til håndtering af herpesvirus1 hos heste

Herpesvirus er et luftvejsvirus, som giver betændelse i øvre luftveje hos heste – herunder især hos føl. I kølvandet på infektioner med herpesvisrus1 ses eventuelt abort hos hopper, som har været i smittekontakt med smittede heste.

Herpesvirus er en etableret virus i den danske hestebestand og over hele verden, der vil derfor ind imellem forekomme opbrud hos en eller flere heste i forskellige besætninger, herunder også heste, som får neurologiske symptomer. Det er et ”normalbillede” hen over et år.

Indimellem forekommer herpesvirus i en mere aggressiv smitsom form, som giver udbredt og alvorlig sygdom i store dele af en besætning inklusiv neurologiske symptomer.

Hvordan smitter herpesvirus1 hos heste?

Herpesvirus 1 smitter primært som dråbeinfektion fra luftvejene ved såvel direkte kontakt fra hest til hest samt indirekte kontakt via tøj, skotøj, trailer, foder og udstyr til heste osv. Der kan også forekomme smitte fra andre legemsvæsker.

Vaccination kan foretages mod typer af herpesvirus, men dækker ikke optimalt mod herpesvirus 1.
Hestens herpesvirus 1 smitter i øvrigt ikke mennesker.

Symptomer på herpesvirus1 hos heste

Herpesvirus 1 forårsager feber, luftvejslidelser, lammelser og eventuelt abort hos drægtige hopper. Syg-dommen starter oftest som en luftvejsinfektion med feber og hoste. Efter ca. 2 uger kan der tilstøde lammelser.

Observation af hestenes almenbefindende og temperaturtagning er de primære værktøjer til at opdage sygdom og forebygge spredning. Temperaturtagning af heste er en effektiv måde at holde øje med om en hest er syg. Normal temperatur er under 38,30c. Hvis en hest har øget temperatur eller andre tegn på sygdom skal egen dyrlæge kontaktes.

Hvis der er symptomer på smitsom sygdom i en besætning/stald skal hestene isoleres i henhold til anbefalingerne om opdeling i gruppe 1, 2 og 3 – se nedenfor.
Heste som har været i kontakt med stalden/heste fra stalden i forbindelse med udbrud eller opbrud af her-pesvirus omfattes ligeledes af karantæne.

Hvordan overvåges en hestebesætning?

Ved mistanke om herpesvirus1 hos en hest skal du med det samme foretage følgende:

Tilkald dyrlæge:

 • Dyrlægen kan stille en diagnose, herunder få taget laboratorieprøver
 • Ingen til- eller afgang af heste til stalden indtil situationen er afklaret

Ud fra resultatet af laboratorieprøverne inddeles håndteringen i tre grupper:

Gruppe 1: Raske stalde

Hvis laboratoriesvaret er negativt og der i øvrigt ikke er andre symptomer i stalden, kan stalden åbnes igen. Du skal stadig foretage daglig observation af alle heste.

Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man tage temperatur dagligt af hestene 10 dage før man deltager.

Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion

Hvis laboratoriesvaret ikke viser forekomst af herpesvirus 1, men der er symptomer i stalden på luftvejsin-fektion eller anden smitsom sygdom. 
Hvis der er bekræftet diagnose af herpesvirus 1 overgår stalden til gruppe 3 håndtering

For stald og heste gælder desuden:

 • Karantæne 14 dage fra sidste hest er raskmeldt (ingen til- eller afgang af heste til stalden)
 • Isoler syge heste, så vidt muligt
 • Daglig temperaturtagning

Gruppe 3: Stalde med Herpesvirus 1 infektion

Hvis der er bekræftet diagnose af herpesvirus 1 overgår stalden til gruppe 3 håndtering. Det betyder at stald og heste skal i karantæne minimum 21 dage fra sidste hest er raskmeldt (ingen til- eller afgang af heste til stalden).

 • Isoler syge heste, så vidt muligt
 • Temperaturtagning morgen og aften
 • Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden
 • Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden

Anbefalingerne genvurderes løbende

En høj grad af ansvarlighed og åbenhed blandt alle hesteejere er nøglen til at stoppe smittespredningen. Det giver mulighed for hele tiden at vurderer den aktuelle situation og dermed tilpasse forholdsreglerne – eventuelt indenfor regionale område – for at begrænse yderligere udbredelse.

Herpesvirus 1 er ikke anmeldepligtig, hvorfor Fødevarestyrelsen ikke opsamler viden om udbredelsen. Dansk Ride Forbund, SEGES og ”Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste” etablerer derfor egen overvågning i videst mulig udstrækning.

Anbefalingerne er udarbejdet af Dansk Ride Forbund, SEGES og Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste.

Tidligere tilfælde af herpesvirus1 hos heste

 • Herpesvirus 1, 7. maj 2019

  Der er konstateret et større udbrud af herpesvirus type 1 og 4 på Holstebro Rideskole, hvor der ses feber og neurologiske symptomer. Rideskolen er i karantæne i minimum 21 dage.

  Der er taget kontakt til ejere af heste, som har været på stedet i forbindelse med opstarten af udbruddet (fra tidspunktet, hvor der først blev konstateret feber). Disse heste, samt de øvrige heste i staldene, hvor de er opstaldet, er ligeledes underlagt karantæne i minimum 21 dage. Ingen kontaktheste er foreløbig konstateret syge.

  Udbruddet på Holstebro Rideklub anses foreløbig for at være et isoleret udbrud uden spredning til andre besætninger.

  Herpesvirus1, 14. marts 2019

  Der er desværre igen konstateret et tilfælde af Herpesvirus1 i Danmark, lokaliseret i Fredericia. Hestene i bedriften er sat i karantæne i 28 dage i henhold til anbefaling fra bedriftens dyrlæge.

  Karantæne for heste som har deltaget i Norwegian Horse Festival 1. marts 2019

  I sidste weekend deltog danske heste i Norwegian Horse Festival i Lillestrøm, Norge. Under stævnet blev der torsdag identificeret en hest med feber, lette luftvejssymptomer og neurologiske symptomer. Hesten blev straks fjernet fra stævnepladsen.

  Dansk Ride Forbund fik information om hændelsen mandag morgen og informerede straks alle danske deltagere om, at deres heste skal i karantæne i minimum 10 dage, hvor der skal tages temperatur på heste-ne, og de skal overvåges for symptomer på feber, snot eller hoste.

  I dag er der fra stævneledelsen i Norge offentliggjort prøvesvar fra den syge hest. Prøvesvaret viser, at den er positiv for herpesvirus 1. Det medfører, at karantænen for heste, der har deltaget i Norwegian Horse Fe-stival forlænges til 21 dage. Karantænen gælder for alle heste opstaldet på samme staldområde (matrikel).

  I karantæneperioden skal der tages temperatur på hestene. Temperaturen skal være under 38.3. Hvis der er øget temperatur eller tegn på snot, hoste eller neurologiske symptomer, bør egen dyrlæge kontaktes.

  Hvis ingen heste i stalden viser tegn på feber, snot eller hoste indenfor 21 dage efter hjemkomst ophæves karantænen.

  Der gøres opmærksom på, at der ikke er registreret nogen syge heste efter hjemkomsten fra stævnet i Nor-ge, karantænen skal derfor udelukkende ses som en forebyggende foranstaltning i forhold til en alvorlig smitsom sygdom.

 • Herpesvirus 1, 14. august 2018

  Vi har nu fulgt situationen med udbrud af en mere aggressiv type herpesvirus i enkelte besætninger på Fyn i en periode. Der er stadig ikke konstateret spredning til andre stalde og besætninger.

  Vi afslutter derfor vores officielle opdateringer, da situationen nu betragtes som stabil.

  I forbindelse med udbrud af herpesvires er mange blevet opmærksomme på, hvor meget smitsom sygdom, der huserer blandt hestene hele tiden (herpes, kværke m.v.) For at begrænse smitten mest muligt, er hver enkelt hesteejer hele tiden ansvarlig for at holde øje med, om der er symptomer på smitsom sygdom i stal-den eller hos ens egen hest, inden man lader den møde andre heste.

  Herpesvirus 1, 4. juni 2018

  I én af de aktuelle besætninger på Fyn med kendt smitte, er en ny positiv prøve konstateret. Den positive prøve viser smitteudskillelse mere end 21 dage efter sidste syge hest blev raskmeldt.

  Herpesvirus 1, 17. maj 2018

  Der er stadig ikke kendskab til spredning af den ”aggressive” herpesvirus type 1, som har givet sygdom i enkelte besætninger på Fyn. Anbefalingen om at undgå samlet opstaldning kan derfor ophæves.

  Herpesvirus 1, 2. maj 2018

  Hestesektoren har på det seneste oplevet enkelte udbrud af herpesvirus 1, som i første omgang har set ud til at være inddæmmet. Imidlertid er et nyt tilfælde erkendt i går (1. maj)

   

Vil du vide mere?