smågrise på sti

Grise, Økonomi og ledelse

Behold eller sælg et hold smågrise?

SEGES har udviklet et værktøj til at vurdere, hvilke noteringsændringer der er nødvendige, for at skabe økonomi i at producere et hold slagtegrise frem for at sælge smågrise.

Programmet  beregner, hvilke noteringsændringer der skal til, for at et hold smågrise indsat i slagtegrisestalden har samme resultat som at sælge et hold smågrise. Efterfølgende må man så selv vurdere, om krav til noteringsændring for at beholde smågrisene virker realistisk opnåeligt. Programmet regner reelt begge veje og kan også fortælle bruger, hvor meget noteringen må falde inden slagtning fra niveau ved indsætning, hvis man sætter smågrise ind nu, såfremt tendensen i notering er i den retning.

Det er vigtigt at anvende helt aktuelle markedspriser, hvilket også gælder let omsættelige råvarer på lager. 

Behold eller sælg et hold smågrise

Programmet  beregner, hvilke noteringsændringer der skal til, for at et hold smågrise indsat i slagtegrisestalden har samme resultat som at sælge et hold smågrise. Efterfølgende må man så selv vurdere, om krav til noteringsændring for at beholde smågrisene virker realistisk opnåeligt. Programmet regner reelt begge veje og kan også fortælle bruger, hvor meget noteringen må falde inden slagtning fra niveau ved indsætning, hvis man sætter smågrise ind nu, såfremt tendensen i notering er i den retning.

Det er vigtigt at anvende helt aktuelle markedspriser, hvilket også gælder let omsættelige råvarer på lager. 

Gyllen er en indtægt eller udgift

Gødningsværdi beskrives som en potentiel indtægt/udgift, der følger grise, og er derfor indregnet på dækningsbidragsniveau (DB/slagtegris). Helt aktuelt skal man være opmærksom på, at gødningsværdien her i 2022 er meget højere end normalt. Gødningsværdien tilfalder måske ens egen bundlinje, afhængigt af egen planteavl og gylleaftaler. Gyllens værdi  er i nogle gylleaftaler 0 eller negativ. Husk, at der her snakkes marginalt. 

Hvem er det, som eventuelt ikke får noget grisegylle, hvis en del af den normale griseproduktion bortfalder. Oftest vil ens egen jord ligge yderst i en gylleafsætningsfunktion for bedriftens normale gylleproduktion, fordi der i husdyrtætte områder er konkurrence om at få lov til at levere gylle til en ren planteavler. 

Derfor er det mest sandsynligt, at reduceret griseproduktion på bedriften vil ramme ens egen markdrift, fordi der ved manglende griseproduktion skal indkøbes ekstra handelsgødning til egen bedrift.

Kapacitetsomkostninger

Der kan være mulighed for at spare kapacitetsomkostninger ved ikke at sætte grise ind i stalden. Eksempelvis arbejdsomkostninger og energiomkostninger. Sparede kapacitetsomkostninger som følge af ændret produktionsomfang kan indregnes via brug af sliders, som kan justeres i intervallet fra 0-100%. 100% svarer til, at omkostningstypen helt bortfalder, hvis der ikke sættes smågrise ind i slagtegrisestalden.

Omkostninger til foder

Foderforbrug regnes i griseproduktion i FEsv/kg tilvækst og ikke i kg foder/kg tilvækst.
Ved færdigfoder indtastes blot pris per FEsv og er prisen ca. 13 uger fremadrettet. 

Ved hjemmeblanding er der gjort følgende standardantagelser om standardblandingen.:

  • Blandingskorn udgør 81,5% af standardblandingen, og proteinfoderet udgør 17,5% i form af sojaskrå.
  • Vitaminer og mineraler udgør den sidste 1% af standardblandingen og koster faktor 1,9 mere end proteinfoderprisen som en antagelse.
  • Pris på blandingskorn og proteinfoder kan indtastes i programmet.

Via FEsv/kg foderslidere vil den endelige foderpris i kr./FEsv ved hjemmeblanding blive beregnet på skærmen. Foderslideren FEsv/kg foder kan altså anvendes til at ramme pris per Fesv, hvis der bruges andre blandingsforhold end her anvendt eller andre fodermidler.

Vil du vide mere?

Støttet af