Jura, Natur og vandmiljø

Skærpede krav til beskyttelse af drikkevandet i BNBO fra 1. juli 2024

Nye bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven skal sikre, at pesticider fra landbrug ikke forurener boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Læs om, hvad det betyder for landmænd.

Lovændringerne om BNBO

  • Kommunerne skal fra 1. juli 2024 udstede påbud om sprøjtestop i BNBO, hvor der er risiko for forurening af drikkevandet. Dette gælder, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale med lodsejeren, og det heller ikke er muligt at indgå en frivillig aftale. 
  • Fristen for at indgå frivillige aftaler er seks måneder fra 1. juli 2024.

Hvorfor indføres ændringerne?

En evaluering af indsatsen vedr. BNBO viser, at de frivillige aftaler ikke har haft den ønskede effekt. For mange BNBO mangler fortsat beskyttelse, og derfor er der behov for en mere håndfast tilgang. (Dette kan udledes af bemærkningerne til lovforslaget).

Hvad kan landmænd gøre?

  • Indgå frivillige aftaler med vandforsyninger om at begrænse eller stoppe brugen af pesticider i BNBO.
  • Tage del i andre initiativer, der kan bidrage til at beskytte drikkevandet, f.eks. ved at bruge alternative dyrkningsmetoder eller ved at etablere vegeterede bufferzoner omkring vandboringer.

Husk erstatning og medindflydelse

  • Medvirker landmænd til beskyttelse af BNBO, kan de få indflydelse på udpegningen af de steder, hvor det kan lade sig gøre. 
  • Husk også, at landmændene er berettigede til erstatning ved udpegelsen.

Nogle tal om BNBO-indsatsen

  • Over 2.600 BNBO mangler fortsat at blive beskyttet
  • Kun én kommune har gennemført indsatser i alle relevante BNBO
  • 12 kommuner har hverken gennemført indsatser eller indgået aftaler for at beskytte BNBO i deres område.

Vil du vide mere?