Kvæg

Kan vi bruge koens vægtdata til daglig reproduktionsstyring?

Resumé

Kan vi bruge vægtdata til daglig reproduktionsstyring? Og hvornår bør køerne påbegyndes med inseminering? Det er undersøgt, om data fra malkerobotter kan hjælpe med udpegning af køer til inseminering. Ved hjælp af SimHerd er samtidig undersøgt, om der er økonomisk grundlag for at undlade inseminering af køer, når der er lav drægtighedschance ved den enkelte brunst.

For 1. og 2.kalvskøerne har vægtændringen 40 dage forud for 1.inseminering især betydning, hvor en daglig vægtændring (±) på mere end ca. 700 g har en negativ effekt på drægtighedschancen (5-7 pct. point). For de ældre køer er det især det relative vægttab de første 3 uger efter kælvning, man skal være opmærksom på. Resultaterne viser, at når køerne taber sig ≥ 8 % i denne periode, så reduceres drægtighedschancen med ca. 7 pct. point.

På baggrund af beregninger i SimHerd konkluderes at der ikke er økonomisk grundlag for at undlade inseminering ved brunster, når drægtighedschancen er lav. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke gør det mindre vigtigt, at forebygge alle management-, ernærings- og sundhedsmæssige faktorer, der påvirker drægtighedschancen hos koen negativt. 

Vil du vide mere?

Emneord