Økonomi og ledelse, Kvæg, Planter, Svin

Disciplineret lagerstyring giver bedre beslutningsgrundlag for dig som landmand

Præcise data i lagerstyringen er en vigtig forudsætning, for at du som landmand kan stole på de analyser af bedriften, som du baserer dine beslutninger på.

Datakvaliteten i lagerstyringen har stor betydning for mange af de analyser, der danner grundlag for dine beslutninger som landmand. 

En løbende opgørelse og afstemning af bedriftens beholdninger og forbrug øger f.eks. kendskabet til det reelle foderforbrug og kan give værdifuld information om høstudbytterne, hvis man ikke allerede registrerer høstudbytter på marken. 

Udbytterregistreringer forbedrer kvaliteten af analyserne af bedriften

Korrekt opgjorte høstudbytter har stor indflydelse på kvaliteten af resultaterne i f.eks. driftsgrensanalyser, beregning af fremstillingspris, markplan, vurdering af forpagtningsaftalers rentabilitet, analyse af fodereffektivitet, behov for foderindkøb og deraf også vurdering af bedriftens likviditetsbehov. 

Derfor er det ikke helt uvæsentligt, hvilken kvalitet der er i de data, man baserer sin opgørelse på. For analyserne er ikke bedre, end de data, man baserer dem på. Hvis man ikke er disciplineret med sine registreringer og sørger for at have et præcist datagrundlag, så giver analyserne et forkert billede af bedriftens økonomi og rentabilitet og dermed et forkert beslutningsgrundlag.

Lagerstyring handler derfor om at være detaljeorienteret og have datadisciplin. Hvis man selv høster, og man ikke har disciplin med vejesedler, kan man ikke bruge data til noget. Hvert læs skal måles, og hver mark skal opgøres. 

Præcise lagerdata giver mere solidt beslutningsgrundlag for dig som landmand

Vigtigheden af præcise data ses ikke kun i marken. Også i stalden har det stor betydning, om man har det rigtige billede af bedriften.

For det er ikke uden betydning, om en gris vejer 63 kg, hvis man regnede med, at den vejer 68 kg. De fem kilo har betydning for foderforbruget, hvor man lige pludselig går fra at være ekstremt god til at være middel. 

Lagerstyring kan dermed gøre en stor forskel for mange bedrifter, fordi præcise data giver et mere solidt beslutningsgrundlag. Særligt på de store bedrifter kan det flytte noget, fordi lagerstyringen kan give et bedre grundlag at vurdere rentabiliteten ud fra.

Husk også ”dato-disciplin” i din lagerstyring på bedriften

Det er ikke kun vigtigt at have korrekte data. Man skal også sørge for, at dataene er indsamlet på de samme dage, fordi det gør det nemmere at arbejde med. 

Hvis man f.eks. opgør foderforbrug den ene dag, tæller grise den anden dag, og måler lageret op den tredje dag, skal man være opmærksom på, at datoforskydningen kan have en betydning, fordi der sker ændringer i beholdningerne imellem disse dage. 

Hvis man ikke samler dataene ind på de samme dage, skal man derfor være god til at regne ud, hvad der er sket i mellemtiden. Det gør opgørelser med datoforskydning sværere, hvilket oftere fører til fejl. 
Det nemmeste er at operere med faste datoer og faste aftaler om, hvem der gør hvad ved opgørelserne. 

Sådan sikrer du data- og datodisciplin i lagerstyringen på din bedrift

  • Hav en procedure for arbejdet, så du eller dine medarbejdere gør det ens hver gang. Find den rigtige medarbejder, som er god til netop den type opgaver.
  • Hav faste datoer, hvor du opgør på – f.eks. den sidste dag i måneden. Og vær stringent, så det er ens hver måned.
  • Aftal hvem der gør hvad i forbindelse med opgørelsen, og hvornår I gør det, så I sikrer datodisciplin.
  • Aflæs fodercomputeren en gang om måneden, f.eks. den sidste dag. Registrer foderforbruget, og nulstil fodercomputeren, og begynd derefter en ny måneds registreringer.
  • Afleverer dataene til din bogholder/farmsekretær/regnskabsassistent, som bogfører dem.
  • Afstem foderforbrug og beholdninger den samme dag – det er nemmest, og derved undgår du bedst, at der opstår fejl.

Emneord

Vil du vide mere?