Planter

Forsøgsarbejde: Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller

Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fra situationen i marken og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet.

Strategien for svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller i korn fastlægges af forsøgslederen ud fra smittetrykket i det enkelte forsøg og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet. Indsatsen skal svare til en indsats der vurderes at være økonomisk optimal i praksis. Der tages ikke hensyn til de mest modtagelige sorter.

Nedenfor ses forslag til midler og doser. Den angivne mængde er den maksimale indsats, som må anvendes. Er smittetrykket lavere, kan indsatsen reduceres. Er smittetrykket derimod højt, og vurderes det at indsatserne nedenfor vil være utilstrækkelige, kontaktes Leif Hagelskjær eller Anders Søndergaard Larsen, for at aftale en øget dosis eller evt. en ekstra sprøjtning.

Forslag til middel og doser

 • Forsøg med tidlige og kraftigere angreb, 2 behandlinger. Prosaro foretrækkes ved rust og skoldplet og Orius ved rust:

  • St. 32:
   - 0,3 l Orius eller
   - 0,25 l Prosaro

  • St. 39-45, dog tidligst to uger senere:
   - 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro

  Forsøg uden tidlige og kraftige angreb:

  • St. 39-45:
   - 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro.

  Hvis bygrust bliver et problem sent, kan behandles med 0,3 l Orius Max 200 EW til og med vækststadium 69.

  Strategierne kan anvendes i:

  • Sortsforsøg efter plan: 01-101-2121, 01-151-2121 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterbyg.
 • Forsøg med tidlige angreb:

  • St. 32-37:
   - 0,25 l Prosaro. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius

  • St. 51-59:
   - 0,4 l Prosaro

  Forsøg uden tidlige angreb:

  • St. 51-59:
   0,4 l Prosaro

  Strategierne kan anvendes i:

  • Sortsforsøg efter plan: 01-102-2121, 01-152-2121 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterrug.
 • I forsøg med tidlige angreb af meldug og/eller rust og/eller Septoria, foretrækkes 3 behandlinger:

  Ved meldugangreb indtil skridning tilsættes 0,15 l Talius.

  • St. 31-32:
   - 0,3 l Prosaro

  Som nedenfor

  Forsøg uden tidlige angreb, 2 behandlinger:

  Ved meldugangreb indtil skridning tilsættes 0,15 l Talius men kun een gang

  • St. 37-39:
   0,55 l Balaya

  • Ca. 2-3 uger senere under skridning:
   - 0,35 l Propulse + 0,2 l Orius Max

  Hvis der er meget hvedebladplet eller gulrust kontaktes Leif Hagelskjær.

  Strategierne kan anvendes i:

  • Sortsforsøg efter plan: 01-104-2121 og 01-154-2121, Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterhvede.
 • Forsøg med tidlige angreb af gulrust, 3 behandlinger:

  • St. 30-32:
   - 0,3 l Orius Max 200 EW. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius.

  • 2 uger senere:
   - 0,3 l Orius Max 200 EW. 0,1 l. Talius tilsættes ved meget meldug (Talius udelades, hvis midlet er brugt ved første sprøjtning).

  • 2 uger senere:
   - 0,35 l Prosaro.

  Forsøg uden tidlige angreb med gulrust, 2 behandlinger:

  • St. 33-37:
   0,3 l Orius Max 200 EW. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius.

  Begyndende skridning:

  • 0,35 l Prosaro.

  Strategierne kan anvendes i:

  • Sortsforsøg efter plan: 01-103-2121 og 01-153-2121 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med triticale.
 • Forsøg med tidlige og kraftige angreb, 2 behandlinger. Prosaro foretrækkes ved skoldplet og rust og Orius Max 200 EW ved rust. Ved angreb af både bygbladplet, skoldplet og rust foretrækkes Comet Pro:

  • St. 32: 
   0,3 l Orius Max 200 EW eller 
   0,25 l Prosaro eller 0,3 l Comet Pro 

  • St. 39-45, dog tidligst to uger senere: 
   - 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro  

  Forsøg uden tidlige og kraftige angreb: 

  • St. 39-45: 
   0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro.

  Hvis bygrust bliver et problem sent, kan behandles med 0,3 l Orius Max 200 EW til og med vækststadium 69.

  Strategien kan anvendes i:

  • Sortsforsøg efter plan: 01-105-2121 og 01-155-2121 Blok B samt den behandlede del af observationsparceller med vårbyg. 
 • Ved begyndende angreb, dog senest i begyndende skridning: 0,3 l Orius Max 200 EW.

  Ved tidlige angreb af meldug udføres to behandlinger med 2-3 ugers mellemrum med 2 x 0,3 l Orius Max 200 EW. 

  Strategierne kan anvendes i: 

  • Sortsforsøg efter plan: 01-106-2121 og 01-156-2121 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med havre. 
 • Forsøg med tidlige angreb af rust/meldug: 

  • Ved begyndende angreb i st. 31-32: 
   - 0,3 l Orius Max 200 EW. 

  • Omkring begyndende skridning: 
   - 0,4 l Balaya

  Forsøg uden tidlige angreb af sygdomme:

  • Omkring begyndende skridning: 
   0,4 l Balaya 

  Strategierne kan anvendes i: 

  • Sortsforsøg efter plan: 01-107-2121 og 01-157-2121 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vårhvede.
 • I observationsparcellerne behandles kun den ene halvdel af parcellen. Den strategi der passer bedst til lokaliteten, vælges af den lokale forsøgsmedarbejder. På lokaliteter kun med observationsparceller, hvor alle vintersædsarter og/eller vårsædsarter er samlet, kan man som alternativ vælge en fælles strategi som skitseret herunder.

  Vintersædsarter:

  • Ved tidlige angreb af meldug og/eller rust anvendes 0,25 l Prosaro i st. 31-32. 
  • St. 37-39, dog tidligst to uger senere: 0,55 l Balaya
  • St. 55-61, dog tidligst to uger senere:  0,35 l Propulse + 0,3 Orius Max. 

  Vårsædsarter:

  • St. 31-32: ved tidlige angreb af rust og meldug anvendes 0,3 l Orius Max 200 EW.
  • St. 39-45, dog tidligst to uger senere: 0,3 l Propulse + 0,3 l Comet Pro. 

Registrering af de udførte behandlinger i sortsforsøgene

Den aktuelle behandling indberettes direkte i PC-Markforsøg. Ved indberetning af 2-faktorielle forsøg i PC-Markforsøg sættes først ”flueben” i Rediger behandling under fanebladet ”Forsøgsbehandlinger”. Herefter vælges den aktuelle behandling i Specificering af behandling ved hjælp af ”højreklik” og Tilføj specifikation af behandling. Ved 2-3 behandlinger oprettes behandlinger ved at ”højreklikke” under behandlingstid og vælge Tilføj behandlingstid.

I 1-faktorielle forsøg indberettes behandlingerne under fanebladet ”Grundbehandlinger”.

Vil du vide mere?