Planter

Forsøgsarbejde: Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller

Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fra situationen i marken og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet.

Strategien for svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller i korn fastlægges af forsøgslederen ud fra smittetrykket i det enkelte forsøg og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet. Indsatsen skal svare til en indsats der vurderes at være økonomisk optimal i praksis. Der tages ikke hensyn til de mest modtagelige sorter.

Nedenfor ses forslag til midler og doser. Den angivne mængde er den maksimale indsats, som må anvendes. Er smittetrykket lavere, kan indsatsen reduceres. Er smittetrykket derimod højt, og vurderes det at indsatserne nedenfor vil være utilstrækkelige, kontaktes Leif Hagelskjær eller Anders Søndergaard Larsen, for at aftale en øget dosis eller evt. en ekstra sprøjtning.

De foreslåede midler og doser overholder de nye triazolregler, da resultaterne fra årets forsøg skal afspejle dyrkningsforholdene.

Forslag til middel og doser

 • Forsøg med tidlige og kraftigere angreb, 2 behandlinger:

  • St. 32:
   - 0,25 l Prosaro

  • St. 39-45, dog tidligst to uger senere:
   - 0,35 l Propulse + 0,25 l Comet Pro

  Forsøg uden tidlige og kraftige angreb:

  • St. 39-45:
   - 0,35 l Propulse + 0,25 l Comet Pro

  Hvis bygrust bliver et problem sent, kan behandles med 0,25 l Prosaro til og med vækststadium 69.

  Strategierne kan anvendes i:

  • Sortsforsøg efter plan: 01-101-2424, 01-151-2424 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterbyg.
 • Forsøg med tidlige angreb:

  • St. 32-37:
   - 0,25 l Prosaro. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius EC

  • St. 51-59:
   - 0,35 l Prosaro

  Forsøg uden tidlige angreb:

  • St. 51-59:
   0,35 l Prosaro

  Strategierne kan anvendes i:

  • Sortsforsøg efter plan: 01-102-2424, 01-152-2424 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterrug.
 • I forsøg med tidlige angreb af meldug og/eller rust og/eller Septoria, foretrækkes 3 behandlinger:

  Ved meldugangreb indtil skridning tilsættes 0,15 l Talius EC.

  • St. 31-32:
   -  0,25 l Proline Xpert EC 240

  Som nedenfor

  Forsøg uden tidlige angreb, 2 behandlinger:

  Ved meldugangreb indtil skridning tilsættes 0,15 l Talius EC men kun én gang.

  • St. 39:
   0,6 l Balaya

  • Ca. 2-3 uger senere under skridning:
   - 0,3 l Propulse + 0,15 l Prosaro

  Hvis der er meget hvedebladplet eller rust kontaktes Leif Hagelskjær.

  Strategierne kan anvendes i:

  • Sortsforsøg efter plan: 01-104-2424 og 01-154-2424, Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterhvede.
 • Forsøg med tidlige angreb af gulrust eller meldug, 3 behandlinger:

  • St. 30-32:
   - 0,25 l Proline Xpert EC 240. Ved meldug tilsættes 0,1 l Talius EC. Ved gulrust tilsættes 0,2 l Comet Pro.

  • 2 uger senere:
   - 0,25 l Prosaro. 0,1 l Talius EC tilsættes ved meget meldug (Talius EC udelades, hvis midlet er brugt ved første sprøjtning).

  • 2 uger senere:
   - 0,35 l Prosaro.

  Forsøg uden tidlige angreb af gulrust og meldug, 2 behandlinger:

  • St. 33-37:
   0,25 l Prosaro. Ved meldug tilsættes 0,1 l Talius EC.

  Begyndende skridning:

  • 0,35 l Prosaro.

  Strategierne kan anvendes i:

  • Sortsforsøg efter plan: 01-103-2424 og 01-153-2424 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med triticale.
 • Forsøg med tidlige og kraftige angreb, 2 behandlinger. Prosaro foretrækkes ved skoldplet og rust. Ved angreb af både bygbladplet, skoldplet og rust foretrækkes Comet Pro:

  • St. 32:
   0,25 l Prosaro eller 0,3 l Comet Pro 

  • St. 39-45, dog tidligst to uger senere: 
   - 0,3 l Propulse + 0,2 l Comet Pro  

  Forsøg uden tidlige og kraftige angreb: 

  • St. 39-45: 
   0,3 l Propulse + 0,2 l Comet Pro.

  Hvis bygrust bliver et problem sent, kan behandles med 0,25 l Prosaro til og med vækststadium 69.

  Strategien kan anvendes i:

  • Sortsforsøg efter plan: 01-105-2424 og 01-155-2424 Blok B samt den behandlede del af observationsparceller med vårbyg. 
 • Ved begyndende angreb, dog senest lige efter skridning: 0,25 l Prosaro.

  Ved tidlige angreb af meldug udføres to behandlinger med 2-3 ugers mellemrum med 0,25 l Prosaro efterfulgt af 0,3 l Propulse. 

  Strategierne kan anvendes i: 

  • Sortsforsøg efter plan: 01-106-2424 og 01-156-2424 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med havre. 
 • Forsøg med tidlige angreb af rust/meldug: 

  • Ved begyndende angreb i st. 31-32: 
   - 0,25 l Prosaro. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius EC.

  • Omkring skridning: 
   - 0,25 l Propulse + 0,2 l Prosaro

  Forsøg uden tidlige angreb af sygdomme:

  • Omkring skridning: 
   - 0,25 l Propulse + 0,2 l Prosaro

  Strategierne kan anvendes i: 

  • Sortsforsøg efter plan: 01-107-2424 og 01-157-2424 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vårhvede.
 • I observationsparcellerne behandles kun den ene halvdel af parcellen. Den strategi der passer bedst til lokaliteten, vælges af den lokale forsøgsmedarbejder. På lokaliteter kun med observationsparceller, hvor alle vintersædsarter og/eller vårsædsarter er samlet, kan man som alternativ vælge en fælles strategi som skitseret herunder.

  Vintersædsarter:

  • Ved tidlige angreb af meldug og/eller rust anvendes 0,25 l Proline Xpert EC 240 i st. 31-32. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius EC.
  • St. 37-39: 0,6 l Balaya
  • St. 55-61:  0,35 l Propulse +  0,2 l Prosaro

  Vårsædsarter:

  • St. 31-32: ved tidlige angreb af rust og meldug anvendes 0,25 l Prosaro
  • St. 39-45, dog tidligst to uger senere: 0,35 l Propulse + 0,2 l Comet Pro

Registrering af de udførte behandlinger i sortsforsøgene

Den aktuelle behandling indberettes direkte i PC-Markforsøg eller Webtrial Office. Ved indberetning af 2-faktorielle forsøg i PC-Markforsøg sættes først ”flueben” i Rediger behandling under fanebladet ”Forsøgsbehandlinger”. Herefter vælges den aktuelle behandling i Specificering af behandling ved hjælp af ”højreklik” og Tilføj specifikation af behandling. Ved 2-3 behandlinger oprettes behandlinger ved at ”højreklikke” under behandlingstid og vælge Tilføj behandlingstid. I Webtrial Office klikkes på Tilføj behandlingstid (+) hvorefter behandlingen specificeres.

I 1-faktorielle forsøg indberettes behandlingerne under fanebladet ”Grundbehandlinger”.

Vil du vide mere?