Køer i stald

Kvæg

Metanmålinger i besætninger skal skabe størst mulig reduktion i praksis

Metanmålinger i kvægbesætninger skal vise, hvordan fodermidler og forskellige tilsætningsstoffer kan reducere køernes metanudledning mest muligt under forskellige vilkår.

I øjeblikket måles der metanudledning fra køerne for fuld skrue i en række danske malkekvægsbesætninger. Formålet er at blive klogere på, hvordan næringsstoffer, fodermidler og forskellige foderadditiver kan reducere køernes metanudledning mest muligt, uden at det går udover deres produktion. 

Både danske og udenlandske forsøg har vist, at stoffet Bovaer (3NOP) kan reducere vommens produktion af metan med omkring 30 pct, når det tilsættes foderet. 

Målingerne skal ifølge chefkonsulent Nicolaj Ingemann fra SEGES Innovation afsløre, hvordan effekten er ude i helt almindelige besætninger, hvor foderplaner, management og racer varierer.

Hvor stor en reduktion kan nås med Bovaer i praksis?

”Lige i øjeblikket tester vi sammen med Arla stoffet Bovaer i 3 malkekvægsbesætninger, hvor der er installeret metanmålere. Én af besætningerne er en jerseybesætning, og det er første gang, at effekten af Bovaer bliver testet på Jerseykøer,” forklarer Nicolaj Ingemann.  

Sidste år blev det også testet i en dansk RDM-besætning med lovende resultater. 

”Men nu skal vi altså se det anvendt i større skala og under flere forskellige forudsætninger,” lyder det fra chefkonsulenten.

På bedrifterne ankommer Bovaer iblandet mineralerne og blandes i fuldfoderet ud fra den blandepraksis, der er på den enkelte bedrift. Der anvendes en dosis på 60 mg Bovaer/kg TS. Det er den dosis, som tidligere forsøg har peget på som optimal til at skabe størst metanreduktion uden påvirkning af foderoptagelse og mælkeydelse. 

”Nu tester vi så, om brugen af Bovaer påvirker produktion og foderoptagelse i praksis, og om blande- og udfodringsrutiner kan have betydning for, hvor meget metanudledningen reduceres,” forklarer Nicolaj Ingemann.  

De foreløbige måledata på Bovaer fra 3 besætninger viser en metanreduktion på 30-35 pct., uden at besætningsejerne har observeret reduceret mælkeproduktion eller foderoptagelse. 

”Og metanreduktionerne gælder både Jersey, Holstein og Røde køer,” fortæller Nicolaj Ingemann, som glæder sig over resultaterne. 

Flere metanreducerende stoffer skal testes

Bovaer er hidtil kun testet på Holstein. Målingerne fortsætter i flere besætninger for også at opnå viden om variationen mellem besætninger. Senere vil der også blive målt på bl.a. bla. nitrat og fedtholdige fodermidler.

Undersøgelsen foretages i projektet Metaks og er et samarbejde mellem SEGES Innovation, Arla, Danish Crown, DLG, ViloFoss, ViloMix og Aarhus Universitet.

Lyt også til podcasten Mindre drivhusgas fra køerne – spot på metanreducerende fodertilskud.

Vil du vide mere?

Støttet af