Råmælk

Kvæg

Øg brixværdien af al råmælk med hurtig udmalkning

Hurtig udmalkning af råmælk kan øge råmælkskvaliteten fra samtlige nykælvere. Det kræver planlægning, men kun minimal, eller ingen, økonomisk investering, og vil øge antallet af stærke og sunde kalve.

Moderdyr danner kun en begrænset mængde antistoffer til udskillelse i råmælken. Til gengæld begynder koen at producere mælk, så snart hun har kælvet. Og nutidens topmalkere producerer rigtig meget mælk, hvilket fortynder råmælken væsentligt. Derfor øges råmælkskvaliteten, hvis nykælvere malkes lige efter kælvning.

Dyrlæge Henrik Læssøe Martin, SEGES, drager en parallel til et glas saftevand:

”Forestil dig et dejligt glas saftevand… Hvis glasset bliver stående under hanen, der drypper, bliver det tyndere og tyndere. Det samme sker med råmælken. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at få malket køerne hurtigst muligt efter kælvning, og ikke venter til det er mere belejligt i relation til de faste malketider.” 

Råmælk

Hurtig udmalkning af råmælk hæver brixværdien, og sikrer kalven flere antistoffer. Foto: SEGES

Hurtig udmalkning af råmælk er besværet værd

Dette er sandsynligvis ikke ny viden for danske mælkeproducenter. Så hvorfor finder Henrik Læssøe Martin det relevant at påpege?

”Der dør for mange kalve på danske bedrifter. Og en ny undersøgelse viser, at kalve under ti dage gamle har alt for få antistoffer i blodet. Derfor giver det god mening at se på, hvordan vi kan give kalvene et bedre immunforsvar, og her er hurtig udmalkning af råmælk et helt oplagt sted at sætte ind. Det vil hæve brixværdien, og dermed sikre kalven flere antistoffer,” forklarer han.

Henrik Læssøe Martin er godt klar over, at malkning af nykælvere uden for de faste malketider kræver, at man har gode forhold til dette. 

”Det skal være nemt. Men hvis ikke det er praktisk at opstarte malkestalden for en enkelt ko, vil jeg helt klart anbefale, at man anskaffer en spandmaskine og holder den ren og velfungerende, så koen kan malkes i kælvningsboksen, hvis ikke det lige passer med malketiden” siger han og tilføjer:

”Det kan godt være, det er lidt bøvlet. Men hvis resultatet er mindre sygdom i kalvestalden og bedre malkekøer på sigt, er det vel godt givet ud. Kalvene er jeres vigtigste ressource - så hånden på hjertet, giver det ikke god mening at få det optimale ud af dem,” spørger han retorisk.

Koncentration af antistoffer i råmælk - Moore et. al, Journal of the American Veterinary Medical Association, 2005

En ko med god råmælkskvalitet på 26 i Brix-værdi ved kælvning kan efter 6 timer have en tvivlsom råmælkskvalitet på 21,6 i Brix-værdi. (Kilde: Moore et. al, Journal of the American Veterinary Medical Association, 2005.)

Vil du vide mere?

Støttet af