Grise

Færre diarrébehandlinger til grise i OUA-koncept: Fodring med lavt protein plus aminosyrer

Resumé

Meddelelse 1252: Afprøvningen blev udført i en konventionel besætning, der i forsøgets periode efterlignede forholdene for besætninger under OUA-konceptet. I afprøvningen indgik tre grupper, der blev fodret efter de gældende normer for råprotein med eller uden tilsætning af 2.500 ppm medicinsk zink i perioden 6-9 kg, og en forsøgsgruppe, der blev fodret med lavproteinfoder tilsat 10 essentielle frie aminosyrer. I hver gruppe indgik der ca. 2.400 grise.

Hovedkonklusion

Smågrise, der fra 6 til 15 kg fik tildelt foder med et meget lavt proteinindhold (15-16 %) og med tilsætning af 10 frie aminosyrer, havde lavere behandlingsfrekvens mod diarré samt lavere tilvækst sammenholdt med grise fodret efter gældende normer.

Vil du vide mere?

Støttet af