Økologi

Økologisk kvæg: Bioforsuring af gylle forbedrer staldmiljøet

Miljøet i fremtidens staldbyggeri til økologisk kvæg har gavn af reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle.

Staldmiljøet for økologisk kvæg i fremtidens byggeri har fordele af en ny type forsuringsanlæg, der benytter mælkesyregæring til at forsure gyllen i staldenes gyllekanaler. Det viser et projekt ledet af SEGES.

I økologiske stalde til kvæg har man hidtil brugt svovlsyre til at forsure gylle for at hindre ammoniakfordampning fra staldene. Ved at anvende mælkesyrebakterier undgår man at bruge svovlsyre, der kan påvirke staldmiljøet samt give arbejdsmæssige og økonomiske problemer.

Projektets indledende laboratorieforsøg viste, at en del sukkerholdige materialer skal tilsættes for at give mælkesyrebakterierne energi nok til at lave den nødvendige mængde syre i fremtidens staldbyggeri til økologisk kvæg.

Der blev i projektet lavet forsøg med forskellige materialer for at finde den bedste måde at bioforsure på. Bl.a. tilsattes bakteriekulturer og gærekstrakt i supplement til sojamelasse. Disse forsøg viste, at sojamelassen i sig selv gav forsuring nok. Under andre forhold og med andre biomasser vil det være relevant at styrke forsuringen med bakterier og gærekstrakt.

I den endelige test i eksisterende stalde til økologisk kvæg anvendtes roemelasse suppleret med eddikesyre ved den indledende forsuring.

SEGES gennemførte projektet fra 2014 til 2018 i samarbejde med Jørgen Hyldgaard Staldservice A/S (nu JH Agro A/S), AgroTech A/S (nu Teknologisk Institut), Aarhus Universitet og Lallemand Danmark A/S.

Projektet var finansieret af Grønt udviklings- og demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet og Mælkeafgiftsfonden.

Aktiviteter i projektet

  • Udvikle og optimere mælkesyregæring af gylle
  • Laboratorieforsøg med tilsætning af forskellige kulturer af mælkesyrebakterier og forskellige kulhydratkilder som næring for mælkesyrebakterierne.
  • Udvikling af prototype af bioforsuringsanlæg
  • Et pilotanlæg, der testes med kvæggylle.
  • Afprøvning i fuld skala af kvægstald med ring-gyllekanal.
  • Vera-verifikation
  • Ammoniakfordampningen testes i stalde med det nye bioforsuringsanlæg.

Vil du vide mere?