Grise

Tag ekstra hånd om dine søer i de varme måneder

Der ses en lavere overlevelse hos søer i sommerperioden. Det er derfor ekstra vigtigt at have øget fokus på søerne, når temperaturen udenfor går op.

Lavere overlevelse hos søer når temperaturen stiger

Sommerperioden er nogle af de måneder, hvor der ifølge tal fra DAKA ses en lavere overlevelse hos søerne i forhold til andre måneder.

Ifølge Tina Birk Jensen, chefkonsulent i SEGES Innovation, er der en række ting, du kan gøre for at skabe de bedste forudsætninger for søerne i den varme periode af året.

”I en årrække har vi set, at det især er i sommermånederne, at der sker pludselige dødsfald i soholdet. Det er derfor vigtigt at have ekstra fokus på en række forebyggende tiltag - heriblandt at sikre ordentlig ventilation, overbrusning i drægtighedsstalden, samt at planerne for sommeren er lagt, inden medarbejderne holder ferie,” lyder det fra Tina Birk Jensen.

Få maksimal effekt af overbrusning

For at få den maksimale effekt af overbrusning i drægtighedsstier skal der ofte opsættes flere rækker med dysser over gødeområdet, og dyssernes spredebillede (regulært, ellipse) skal tilpasses områdets indretning. SEGES Innovation anbefaler, at der er to sæt dysser, så det ene sæt løbende kan afkalkes. Dermed undgår du tilstoppede dysser, dryp og skævt spredebillede.

Anbefalinger i drægtighedsstalden

I drægtighedsstalden er anbefalingen:

  • 1 minut hver anden time i drægtighedsstalde ved staldtemperaturer under 22 °C
  • 1,5 minutter to gange i timen i drægtighedsstalden ved en staldtemperatur over 22 °C

Emneord