Økonomi og ledelse, Grise

Økonomiske konsekvensberegninger for grise – marts 2024

Resumé

Notat 2406: Notatet sætter økonomisk værdi på produktivitetsændringer i griseproduktion ved forskellige noteringsniveauer med en mediannotering på 13,00 kr./kg og med de forventede foderprisniveauer marts 2024 og ½ år frem. Værdier for øget so-overlevelse er nu medtaget som en nyhed.

Notatet viser konsekvenser af afvigende produktivitet i forhold til Den beregnede Smågrise¬noterings forudsatte produktivitet. Værdien af mange produktivitetsændringer er noteringsafhængig. Der er regnet med 13,00 kr./kg slagtekrop i notering +/- 1 kr./kg i intervaller. I efterkorrektioner per kg slagtekrop er der brugt 1,16 kr./kg.

So-, smågrise- og slagtegrisefoder er sat til henholdsvis 1,98 kr./FEso og 2,37 og 1,97 kr./FEsv i beregningerne.

Forfatter: Michael Groes Christiansen, SEGES Innovation.

Vil du vide mere?

Støttet af