Landbrugsfaglig viden om økologi

Økologi

Nyt Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Den 6. oktober var der officiel åbning af det nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Fokus for det nye center vil være at understøtte økologisk landbrug i at arbejde fremtidssikret med dyrevelfærd, klima, et cirkulært fødevaresystem og naturhensyn.

”Vi ser frem til endelig at kunne komme i gang med arbejdet og forene kræfterne om at understøtte den grønne omstilling i landbruget og den danske, økologiske landbrugsudvikling og konkurrencedygtighed. Og så skal centeret bane vejen for, at Danmark bliver førende inden for økologisk innovation og bæredygtighed, så vi bevarer vores økologiske forspring ind i fremtiden, ” siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Innovationscenteret vil arbejde målrettet med at Danmark skal fastholde sin positionen som verdens førende økologiland. Blandt andet ved at stå i spidsen for klimaløsninger til landbruget, der skal sikre, at økologisk landbrugsproduktion kan reducere sit klimaaftryk og blive klimaneutralt i 2050.

”Med Innovationscenter for Økologisk Landbrug samler vi den ypperste faglighed og viden om økologisk landbrugsproduktion. Vores mål at sikre et fremtidigt vækstpotentiale for økologien og sikre økologiens udvikling, ikke mindst på klimaområdet,” siger Hans Erik Jørgensen, som er formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

Borgmester for Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard indvier det nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug i Agro Food Park

Centeret blev officielt åbnet af borgmesteren i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S).

Rådgivning af landmanden

Den primære rådgivning af landmanden vil fortsat ske via den lokale økologirådgivning bortset fra specialområder, hvor både udvikling og implementering kan ske fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Hvem er Innovationscenter for Økologisk Landbrug?

Centret er stiftet af Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening efter at regeringen og dens støttepartier på finansloven 2021 afsatte økonomiske midler til at udvikle og styrke økologisk landbrug. 

Kræfterne bag centret er samlet på tværs af landbrugsorganisationen, Landbrug & Fødevarer, og interesseorganisationen Økologisk Landsforening, der hver især bidrager med de landbrugsfaglige medarbejdere, som skal drive projekter, forskning og udvikling i det nyetablerede center.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug nedsatte i juli sin bestyrelse, som består af:

  • Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening,
  • Hans Erik Jørgensen, formand i Landbrug & Fødevarer Økologi
  • Helle Borup Friberg, direktør i Økologisk Landsforening og også formand for bestyrelsen 
  • Ejnar Schultz, direktør i SEGES 
  • Tom Heron, direktør for bæredygtighed i NIRAS 
  • Jakob Sehested, centerleder i ICROFS 
  • Lisbeth Frank Hansen, økologikonsulent 
  • Brian Fruergaard Roed, landmand 
  • Ole Nørby, landmand
  • Kirsten Lund, økologichef i Landbrug & Fødevarer er desuden tilknyttet bestyrelsen som fagekspert

Innovationscentret har til huse i Agro Food Park 15 i Aarhus.

Læs mere på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside: https://icoel.dk

Kontakt Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

+45 78 78 01 20
info@icoel.dk

Emneord

Vil du vide mere?