Planter

Afvisning af dispensationsansøgning for Reglone

Miljøstyrelsen har afvist Danske Kartoflers ansøgning om dispensation til brug af Reglone til nedvisning af certificerede læggekartofler i 2024.

Miljøstyrelsen har, på baggrund af opdaterede beregninger, fundet en uacceptabel risiko for personer, som efter indtrængning i marken kommer i kontakt med behandlede planter. 

Årsagen er nye krav til vurdering af pesticider i Nordzonen, hvor der nu bruges nogle meget konservative standardværdier (default) ved beregning af eksponeringsrisikoen (DFR) og halveringstid (ED50) ved brug af Reglone i kartofler. Det skyldes, at data fra tidligere studier i Spanien, Italien og Ungarn, ikke længere kan bruges efter de nye retningslinjer, da de klimatiske forhold ikke er sammenlignelige med danske, og det fjerde engelske studie er mangelfuldt.

Miljøstyrelsens risikovurderingen viser sikker anvendelse for sprøjteførere, men ikke for beboere og forbipasserende til sprøjtede marker. Der opstår, ifølge Miljøstyrelsen, en uacceptabel risiko ved indtrængning i marken. Brancheforeningen Danske Kartofler accepterer afgørelsen, da Danske Kartofler kun ønsker at anvende kemiske midler, hvor der kan anvises sikker anvendelse. 

Afslaget efterlader kartoffelerhvervet i en uløst og kritisk situation, som kan få store økonomiske konsekvenser. Beslutningen ændrer derfor ikke på behovet for at finde alternative løsninger til kemisk vækststandsning, som kan sikre en dansk produktion af certificerede læggekartofler og dermed en produktion af brugskartofler af høj kvalitet i ind- og udland. Vækststandsning af kartofler vil blive en kombination af flere løsninger og gentagne behandlinger.

Vil du vide mere?

Støttet af