Grise

Test af tre zinkkilder til smågrise

Rapport

13. december 2023

 Opdateret 04. april 2024

Resumé

Meddelelse 1294: Tildeling af Availa® Zn eller HiZox til smågrise som alternativ til traditionel zinkoxid kan umiddelbart ikke betale sig. Der var ingen positiv effekt på produktionsværdien. HiZox gav øget forekomst af diarrébehandlinger, både umiddelbart efter fravænning og i perioden efter foderskift ved 15 kg, sammenlignet med zinkoxid og Availa® Zn.

Denne Meddelelse afrapporterer anden del af det overordnede projekt ’Alternative zinkkilder’. Første forsøg blev gennemført på Aarhus Universitet (af SEGES Innovation), og testede tildeling af 100 ppm af forskellige zinkkilder til smågrise, herunder zinkoxid (ZnO); ZnSO4; ECO-Trace (zinkglycinat); Availa® Zn (aminosyrebundet zink); Hydroxy Zink (kovalent bundet zink) og HiZox (mikroniseret zink). Resultaterne viste, at fordøjeligheden af de enkelte zinkkilder varierede, idet Availa® Zn og HiZox havde den bedste fordøjelighed sammenlignet med ECO-Trace og der var ingen forskel sammenlignet med ZnO og ZnSO4. Disse to zinkkilder blev derfor udvalgt til afprøvning under praktiske forhold og sammenlignet med det billigere ZnO.

I denne afprøvning indgik tre grupper, hvor der i foderet til smågrise blev tilsat 100 ppm af hhv. ZnO, Availa® Zn og HiZox, idet der i henhold til loven maksimalt må være 150 ppm i foderet og det naturlige indhold i foderråvarerne er ca. 50 ppm. 

Afprøvningen viste ingen forskel i produktionsværdi imellem de tre grupper. Forekomsten af diarrébehandlinger var højere blandt smågrise, der fik 100 ppm HiZox sammenlignet smågrise, der fik ZnO og Availa® Zn. Derudover var tilvækst og foderoptagelse for grise, der fik HiZox, lavere de første tre uger efter fravænning i forhold til grise, der fik ZnO. Denne forskel kan skyldes en effekt af øget diarré.

Vil du vide mere?

Støttet af