Grise

Normer for næringsstoffer for grise

Normer for Næringsstoffer i grisefoder revideres løbende af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, griseproduktionskonsulenter og SEGES Innovation. 33. udgave viser normerne ved gennemsnitlige prisrelationer over flere år.

I denne udgave er tryptofannormer for grise under 15 kg øget fra 21 til 23 pct. af lysin. Lysinnormer for ung- og slagtegrise er øget med 0,2 g ford. lysin pr. FEsv, mens normer for valin er reduceret fra 67 til 64 pct. af lysin. Det har muliggjort reduktion af normerne for ford. protein med 2 gram pr. FEsv for alle normsæt under 9,5 gram ford. lysin pr. FEsv.

Jodnormer er øget fra 0,2 mg pr. foderenhed for alle dyregrupper til 0,3 mg pr. FEsv for grise i vækst og til 0,5 henholdsvis 1,0 mg pr. FEso for drægtige og diegivende søer. Der er samtidig indføjet en fodnote om 50 pct. ekstra jod ved mere end 10 pct. rapsprodukter i foderet.

Vil du vide mere?

Støttet af