Kvæg

Fødevarekædeoplysninger - Sådan gør du

Fødevarekædeoplysninger skal indberettes, hver gang man sender dyr til slagtning.

For at kunne få sine dyr slagtet er det nødvendigt, at indberette fødevarekædeoplysninger, hver gang man sender sine dyr til slagtning. Indberetningen kan foretages elektronisk.

Her kommer en kvik-guide til, hvordan du nemmest får erklæret dine fødevarekædeoplysninger:

 1. Indberetning via www.landmand.dk
  Når man er logget ind på landmand.dk, ligger der en boks ”Fødevarekædeoplysninger”, som man klikker på. Og bekræfter de 2-3 spørgsmål som vises der. Bemærk at du kan svare for alle besætninger under dit CVR-nummer eller CPR-nummer. Eller du kan vælge blot at svare for den enkelte besætning.
   
 2. Indberette via slagterier
  Ved nogle slagterier vil det være muligt at foretage indberetningen, samtidigt med, at man tilmelder sine slagtedyr.  

 3. Indberette via papirformular
  Du kan ligeledes indberette via en papirformular, som skal følge dyret til slagtestedet. Se formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
   
 4. Fremsøg aktuel status på fødevarekædeoplysninger
  Status for fødevarekædeoplysninger

Hvis man ikke indberetter

Hver gang man har tilmeldt dyr til slagtning, kontrollerer slagteriet om fødevarekædeoplysningerne er indberettet, og at de er i orden. Dyrene vil ikke kunne slagtes, før denne kontrol er sket. Hvis fødevarekædeoplysningerne ikke er i orden, vil dyrene blive afvist og årsagen nærmere undersøgt. Derfor er det i landmandens egen interesse at sikre sig korrekt indberetning hver gang.

Emneord

Vil du vide mere?