Grise

Stimulering med orne efter inseminering gav ikke større kuldstørrelse

Meddelelse 1283: Frugtbarheden blev ikke bedre af, at søer blev stimuleret med ornekontakt i 20 minutter under og efter inseminering, sammenlignet med frugtbarheden hos søer, hvor ornen blev flyttet videre umiddelbart efter brunstkontrol og inseminering. Flytning af ornen lige efter inseminering betød, at søerne i gennemsnit var udsat for 5 minutters ornekontakt (traditionel ornekontakt).

Afprøvningen er gennemført med 2.292 søer i to besætninger, og viste, at de to typer af ornekontakt ikke havde statistisk sikkert forskellig effekt på frugtbarheden. I kontrol- og forsøgsgruppen blev der opnået en faringsprocent på 90,4 efter traditionel ornekontakt og 91,4 ved efterstimulering. 

Forskellen er ikke statistisk sikker (p=0,13). Kuldstørrelsen var hhv. 21,2 totalfødte grise efter traditionel ornekontakt og 21,1 totalfødte grise ved efterstimulering (p=0,80).

Vil du vide mere?