Jura, Økonomi og ledelse

Ny aftale om forbedret arbejdsskadesystem

Et bredt flertal har indgået en ny arbejdsskadeaftale med et ønske om et forbedret arbejdsskadesystem, hvor flere kommer tilbage i job og med et ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiderne og sikre højere erstatninger.

Nyhed

07. september 2022

 Opdateret 26. september 2022

Regeringen og aftalepartierne ønsker at fremme tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet, og forbedre deres muligheder for at varetage et arbejde efter skaden. De er enige om, at det skal være attraktivt for tilskadekomne at tage en kompetencegivende uddannelse, hvis de ikke længere kan varetage deres oprindelige job. I den sammenhæng indføres en ny ordning, hvor tilskadekomne under uddannelsen har en stærk økonomisk sikkerhed med 83 pct. af deres hidtidige løn.

Det skal skabe bedre rammer for, at man efter en arbejdsskade kan komme tilbage i beskæftigelse og udnytte den arbejdsevne, man stadig har.

Efter en arbejdsskade kan den tilskadekomne befinde sig i en usikker situation både helbredsmæssigt og økonomisk. Aftalepartierne er enige om, at det er et væsentligt succeskriterie for den politiske aftale, at sagsbehandlingstiden afkortes, så den tilskadekomne hurtigere får klarhed over sin økonomiske situation. Aftalepartierne er desuden enige om en række initiativer, der bidrager til kortere sagsbehandlingstid og forenklede sagsforløb, så sagerne ikke unødigt trækker ud i årevis.

Aftalepartierne er enige om en række initiativer, som skal sikre, at erstatningsniveauet forbedres for personer, der kommer til skade på deres arbejde, så vedkommende bliver kompenseret for sine skader. Dette sker blandt andet igennem at øge grænsen for aldersnedsættelse for størrelsen på méngodtgørelsen samt hæve niveauet for betaling for fremtidige behandlingsudgifter.

Kilde: Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem

Emneord

Vil du vide mere?