Eksempler på SOP

Arbejdsprocedurer.

(pdf'erne kan ikke printes. SOP's kan bestilles her) 

På dansk In English 
1. Kalvepasning
   
a. Kalve
    b. Kalve økologi
1. Calf care
   
a. Calves
    b. Calves organic
2. Kælvning 
2. Calving 
3. Goldning 
3. Drying off 
4. Reproduktion 
4. Reproduction 
5. Fodring
   
a. Fodring
    b. Øko afgræsning
5. Feeding 
   
a. Feeding
   b. Organic grazing
6. Malkning 
6. Milking 
7. Smittebeskyttelse
7. Biosecurity 
8. Klove 
8. Claws 

Alle SOP leveres både på dansk og engelsk.  

Fordele ved SOP:

 • Effektiviserer
  Opgaverne udføres korrekt og effektivt uanset, hvem på bedriften, der løser dem.
   
 • Sparer tid
  SOP sparer tid ved introduktion af nye medarbejdere. Med den pædagogiske beskrivelse af, hvordan centrale opgaver på bedriften løses bedst muligt, bliver medarbejdere langt hurtigere selvkørende med SOP.

Og da opgaven løses rigtigt og effektivt første gang, sparer du tid til fejlretning.

 • Sparer penge
  Uvidenhed er en væsentlig kilde til - ofte dyre - fejl. Med SOP minimerer du risikoen for, at medarbejderne begår dyre fejl. 
 • Bedre resultater
  Mange brugere oplever bedre produktionsresultater med SOP. Fx bedre reproduktion pga. flere insemineringer og sundere kalve pga. bedre og mere ensartet pasning.

Advantages of SOP:

 • The tasks are carried out correctly and efficiently no matter who accomplishes them
 • New employees get familiar with the tasks faster
 • The employees make fewer mistakes
 • Improved production results are common with SOP, such as improved reproduction because of more inseminations, and healthier calves due to improved and consistent care. 

If you want to buy a SOP please contact vfn@seges.dk

 

Find more information in English HERE