Natur og vandmiljø, Økonomi og ledelse

Case: Drop grundbetalingen på dine naturarealer og få en mindre risiko i naturplejen

Lars har droppet grundbetalingen på sine naturarealer, og har dermed fået et bedre grundlag for at sikre gunstige forhold for biodiversiteten.

I Åsted Ådal ved Frederikshavn driver Lars Thomsen naturpleje med bl.a. gallowaykvæg. Tidligere havde han et virvar af mindre arealer med forskellige tilsagn, hvor der enten blev søgt tilskud til pleje af græs- og naturarealer hhv. med og uden grundbetaling.

Med hjælp fra sin naturkonsulent fik han samlet alle sine arealer i et samlet plejegræstilsagn, hvor der i dag bliver søgt tilskud til plejegræs med græsning uden grundbetaling.

Denne løsning har givet ham mulighed for at søge på flere arealer end hidtil, det har givet mindre administration og ikke mindst en økonomisk gevinst.

Vil du vide mere?

Støttet af