Vandingregnskab Online

Der er mulighed for at føre vandingsregnskab med programmet Vandregnskab Online på internettet.

Vandregnskab Online

  • sikrer, at du kommer rettidigt i gang med at vande
  • fortæller dig løbende, hvilke marker der trænger mest til vand
  • håndterer vandingsspor på markniveau
  • viser hvilke marker, der er tilknyttet de enkelte pumpestationer
  • gør det muligt at udskrive en daglig vandingsplan
  • genbruger dine markoplysninger fra Dansk Markdatabase
  • viser hvor meget vand, der er tilbage på vandingstilladelsen

For yderligere oplysning og bestilling kontakt:

Dit Landbrugscenter, eller

Videncentret for Landbrug
Agro Food Park 15
8200 Århus N
Telefon: 7015 5015
Email: planteit@vfl.dk

Programmet Vandregnskab Online, henter automatisk vejrdata fra DMI, og du skal kun indtaste oplysninger om vanding og evt. nedbør. Programmet beregner underskuddet i de enkelte marker, og du kan få en samlet oversigt over alle marker, således at vandingen kan planlægges.

Eksempel på den oversigt man får med programmet Vandregnskab Online:

Via Dansk Markdatabase er det muligt automatisk at overføre markplan med videre direkte fra Mark Online til Vandregnskab Online. Nærmere oplysninger hos din konsulent.