Heste

Landsudvalg og avlsforbund for heste

Landsudvalget for Heste er nedsat af De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug i fællesskab med de enkelte hesteavlsorganisationer. Udvalget blev nedsat i 1971.

Landsudvalget for Heste er det ledende organ for et fælles arbejde til gavn for avl og produktion af heste.

Under ansvar overfor de landøkonomiske foreninger og de tilsluttede avlsorganisationer varetager Landsudvalget følgende opgaver:

  1. At være til rådighed for de tilsluttede organisationer, i det omfang de ønsker det, ved løsning af opgaver af betydning for avl, opdræt og produktion af heste. Herunder at samle hesteavlen til fælles tiltag og tale fælles sag.
  2. At formidle kendskab til love og regler, besluttet af det offentlige, som påvirker avl og brug af heste, og på vegne af den samlede hesteavl at påvirke tilblivelsen af sådanne love og bestemmelser.
  3. At medvirke til fremskaffelse af økonomiske midler til hesteavlens fremme.
  4. At lede og tilrettelægge et bredt rådgivningsarbejde for de tilsluttede organisationer og deres med-lemmer, herunder at forestå Videncentret for Landbrug, Heste jvf. kontorets formål og målsætning.
  5. At søge fælles hovedretningslinier gennemført for avlsarbejdet i de enkelte avlsorganisationer. Her-under at søge regler for vurdering af avlsdyr gjort ensartede og gennemført på et fagligt højt niveau. De tilsluttede organisationers regler og bestemmelser for anerkendelse af avlsdyr skal som minimum opfylde de krav, der er fastsat af Landsudvalget.
  6. At foreslå og fastlægge regler for stambogsføring i samarbejde med de enkelte avlsorganisationer. Herunder at foretage registrering af avlsdyr, afkom og avlsdyrs præstationer, samt udstedelse af fødselscertifikater og udgivelse af stambøger for de avlsforeninger, der lader racens stambogsføring ske på det fælles stambogskontor. Endvidere at forestå beregning af avlsstatistik og indekstal.

Årsrapport for stambogsføring 2016

Resultatet af bedækninger i 2015 og antal bedækninger i 2016 opgjort pr. hingst.
Listen er sorteret alfabetisk efter det forbund, hvor føllet er registreret og alfabetisk efter hingstens navn.
Hingste og bedækninger/føl uden avlsgodkendelse i et dansk avlsforbund er opgjort i en selvstændig gruppe benævnt "Landsudvalget for Heste/EU-avlsforbund."

Hent Årsrapport for stambogsføring 2016

Landsudvalget for Heste

Formand:
Hans Marius Jørgensen, Hønnerupvej 80, 5591 Gelsted, 64491748, Mobil: 21661648, Fax: 64 49 27 48  

Næstformand:
Jan Pedersen, Lundgårdsvej 21, 9510 Arden, 98566160, Mobil: 20949078

Medlemmer valgt af Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug:  
Doris Nissen, Læborg Kirkevej 15, 6600 Vejen
Per Andersen, Kirkevej 1a, 4672 Klippinge
Jane Strate Buck, Steffensmindevej 2, 4840 Nr. Alslev
Hans Marius Jørgensen, Hønnerupvej 80, 5591 Gelsted, 64491748, Mobil: 21661648, Fax: 64 49 27 48  

Udvalget består yderligere af formændene for de tilsluttede avlsforbund - se nedenfor.  

Avlsforbund tilknyttet Landsudvalget for Heste

Listen omfatter 32 avlsforbund, som er tilknyttet Landsudvalget for Heste. Besøg avlsforbundenes egne hjemmesider, for at få mere info om de enkelte avlsforbund eller finde deres kontaktoplysninger.

Arabisk Fuldblod OX

Avlsforeningen Den Jyske Hest

Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark

Avlsforeningen for Dartmoor Ponyer i Danmark

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark

Danish Quarter Horse Association

Dansk Belgisk Hesteavl

Dansk Frieser Forbund

Dansk Galop (Foreningen til Ædle Hesteavl)

Dansk Gotlands Russ

Dansk Islandshesteforening

Dansk Lipizzanerforening

Dansk Oldenborg Avl

Dansk P.R.E. Avlsforening - Pura Raza Española

Dansk Pinto Forening

Dansk Sports Ponyavl

Dansk Tinker Forening

Dansk Travsports Centralforbund

Dansk Varmblod

DSAH - Shagya- Anglo og Sportsaraberafdelingen

Fjordhesten Danmark

Foreningen for Shireavl i Danmark

Foreningen Nordsvensk Hest Danmark

Frederiksborg Hesteavlsforening

Haflingeravlsforeningen i Danmark

Knabstrupperforeningen for Danmark

Miniaturehesten i Danmark

Paint Horse Club Danmark

Palomino Sportsheste Avlsforbundet

Trakehner Avlsforbundet i Danmark

Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark

Forretningsudvalget

Formand: Hans Marius Jørgensen, Hønnerupvej 80, 5591 Gelsted
Næstformand: Jan Pedersen, Lundgårdsvej 21, 9510 Arden
Jane Strate Buck, Steffensmindevej 2, 4840 Nr. Alslev
Helle Dalsgaard, Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø
Lene Lund Kristensen, Bækkevej 8, Rosmus, 8444 Balle

Produktionsudvalget

Formand: Hans Marius Jørgensen, Hønnerupvej 80, 5591 Gelsted
Henning Urup, Vejlevej 57, 6823 Ansager  
Jane Strate Buck, Steffensmindevej 2, 4840 Nr. Alslev
Ib Kirk, Katrinelund, 7990 Øster Assels 
Søren Juellund, Stenstrupvej 27, 9500 Hobro
Helle Dalsgaard, Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø
Hans Schougaard, Videncentret for Landbrug, Heste, tlf. 87405000
Eric Clausen, Videncentret for Landbrug, Heste, tlf. 87405000  

Stambogsudvalget 

Formand: Jan Pedersen, Lundgårdsvej 21, 9510 Arden         
- og en række repræsentanter for de enkelte avlsforbund

Konsulenter

Chefkonsulent Jørgen Kold
Landskonsulent Eric Clausen
Stambogsfører Maiken Holm
Veterinærkonsulent Hans Schougaard
Konsulent Jørgen Finderup

Identitetsmærkere

Svend Sørensen, Videncentret, Heste, tlf. 87405468/mobil tlf. 21717776  
Lotte Fønsskov, Breddammen 7, Skovvang, 4653 Karise, tlf. 30636722  
Bjarke Billeskov, Landbrugscentret, Nupark 47, 7400 Holstebro, tlf. 96296666  
Heidi Bock Vollmer, Skovledetvej 11, Agersted, 9330 Dronninglund, tlf. 40263883
Sigrid Wienecke, Heliosvænget 26, lejl. 54, 5250 Odense SV, tlf. 25339361

Blodtypelaboratoriet

Rødebækvej 2, Rodelund, 8653 Them, tlf. 87 98 11 77

Dansk Ride Forbund

Sekretariatet har til huse på: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, 43262828, Fax: 43262828
Telefontider: 
Mandag, Onsdag og Torsdag mellem 10 - 15
Tirsdag mellem 12 - 15
Fredag mellem 10 - 12

Dansk Ride Forbunds hjemmeside

Foreningen Hestens Værn

Gl. Hovedgade 8, 2970 Hørsholm            45 86 87 74
Sekretær: Ghita Zangger Madsen            Fax: 45 76 87 75

Foreningens hestens værns hjemmeside 

Emneord

Vil du vide mere?