Grise

Restkoncentration ved lokalbedøvelse med lidokain ved kastration

Resumé

Notat 2402: Med det mål at få godkendt lidokain til lokalbedøvelse af pattegrise ved kastration, blev der gennemført et forsøg, hvor restkoncentrationen af lidokain og metabolitter (nedbrydningsstoffer) heraf blev målt i væv fra pattegrise 12, 18, 24, og 48 timer efter kastration. 

Resultaterne viste, at hvis lidokain anvendes til lokalbedøvelse, vil det ikke medføre risiko for den humane sikkerhed, selvom en person spiste 100 gram lever, 50 gram nyre, 50 gram hud og fedt og 300 gram muskel fra pattegris(e) 12 timer efter kastration.

De skitserede mængder kød er EU's definition af en standard daglig indtagelse af grisekødsprodukter (også kaldet standard food basket). For at Lignovet kan godkendes til lokalbedøvelse af pattegrise, skal det sikres, at restkoncentrationen af lidokain og dets metabolitter i vævene ikke medfører, at den daglige indtagelse af lidokain - henholdsvis metabolitten 2,6-xylidin - overstiger henholdsvis 4,8 mg/person/dag og 1382 μg/person/dag.

Forfatter: Hanne Maribo

Vil du vide mere?

Emneord

Støttet af