Kvæg

Varmt drikkevand fra trug gav sundere kalve

Supplering med varmt vand i drikketrug reducerede behandlinger hos kalve til en tredjedel.

I dagligdagen tager vi det for givet, at kalvene får den mængde vand, de har behov for, men det er måske ikke altid korrekt.

I hvert fald viser en afprøvning i en slagtekalvebedrift, at 57 kalve, der ud over deres almindelige drikkekop fik tildelt 39 grader varmt vand i et stort drikketrug, var væsentligt mindre behandlingskrævende end en kontrolgruppe i samme besætning.

Faktisk fik kalvene fra kontrolgruppen tre gange så mange behandlinger som de kalve, der fik tildelt ekstra vand.

Afprøvningen er gennemført i en besætning med høj sundhed og meget lavt medicinforbrug, så det kan ikke afvises, at der vil kunne ses en endnu større effekt på sundhed og antal behandlinger i andre besætninger.

Et stort drikketrug med varmt vand får kalvene til at drikke mere, og det påvirker sundheden positivt. Foto: DLBR Slagtekalve.

Et stort drikketrug med varmt vand får kalvene til at drikke mere, og det påvirker sundheden positivt. Foto: DLBR Slagtekalve.

Pas på negativ væskebalance hos kalvene

Der kan være flere forklaringer på, at kalvene, der fik ekstra vand, var mindre behandlingskrævende.

Blandt andet kan nogle af kalvene have været i negativ væskebalance, fordi de ikke får drukket vand nok af drikkekoppen.

En positiv væskebalance er vigtig. Væsken i kroppen hjælper til at fjerne affaldsprodukter fra fordøjelse og stofskifte, hjælper til at transportere næringsstoffer og hormoner rundt i kroppen og hjælper til at regulere kalvenes kropstemperatur via fordampning af vand fra hud og luftveje.

Samtidig er væske en væsentlig komponent i fremstillingen af spyt.

Kalve kan lide lunkent vand

Generelt har småkalve brug for vand – ud over den væske, de får igennem mælken – for at trives godt.

I takt med at optagelsen af kraftfoder stiger, øges vandbehovet.

Vi ser ofte i praksis, at småkalve med adgang til drikkekop drikker betydelige mængder vand omkring og især efter fravænning, når de samtidig tilbydes vand i trug.

Samtidig er det kendt fra forskning, at vandoptagelsen stiger, når vandet er tempereret (16-18 grader) frem for iskoldt.

Mere vand påvirker ikke kalvenes tilvækst

Formålet med afprøvningen var at undersøge, om småkalve opnår forbedret trivsel og tilvækst, hvis de tilbydes 39 grader varmt vand fra trug som supplement til koldt vand fra drikkekop, fremfor kun at tilbydes koldt vand fra drikkekop.

Det viste sig dog, at kalvenes tilvækst fra indgang ved 30 dage til efter fravænning ved 90 dage ikke blev påvirket af, om de fik tildelt ekstra vand.

Om der er positive langtidseffekter af den forbedrede sundhed hos kalvene, der fik ekstra vand, vides endnu ikke, men det bliver undersøgt, når alle kalve er slagtet senere på året.

2 x 3 liter varmt vand pr kalv

Afprøvningen blev gennemført over to indsættelser af kalve.

Ved første indsættelse blev kalvene i forsøget tilbudt tre liter varmt vand pr kalv to gange dagligt fra indsættelse til to uger efter fravænning.

Ved anden indsættelse blev samme procedure fulgt, bortset fra at der blev tilsat 1 pct. druesukker i det varme vand for at forbedre drikkelysten.

Det blev vurderet, at tilsætning af druesukker var nødvendigt, fordi vi undervejs i første forsøgsrunde observerede stor variation mellem kalvenes optag af det varme vand.

Tilsætning af druesukker eller en egnet elektrolytblanding vil give et mere ensartet væskeoptag mellem kalve.

Forsøgs- hold Kalve, antal Vækst-indeks Huld,start Huld,slut Sund-hed,start Sund-hed,slut Behand-linger, antal/kalv Tilvækst g/dag
Vand 57 100,0 1,9 2,2 0,47 0,38 0,26 1.058
Kontrol 64 99,0 1,9 2,0 0,23 1,06 0,81 1.043

Resultater fra afprøvning med supplering af varmt vand til kalve i mælkefodringsperioden i en slagtekalvebesætning. Huld og sundhed er vurderet ved start (indsættelse) og ved slut (2 uger efter fravænning)

Støttet af