Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark – marts 2022

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - marts 2022. Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007.

Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet d. 7. marts 2022.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS.

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd fra malkekvægstyre samt kødkvægssæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd fra malkekvægstyre samt kødkvægssæd i de seneste 12 måneder 
(obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 1a

Racer Økologiske besætninger
KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 1.878 30,6 113 1,8 2.939 47,9 1.209 19.7
HOL 32.342 28,2 3.487 3,0 54.409 47,5 24.346 21,3
JER 15.464 63,8 1.108 4,6 1.890 7,8 5.783 23,9

Tabel 1a

Racer Konventionelle besætninger
KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 15.113 24,0 2.051 3,3 36.208 57,5 9.629 15,3
HOL 187.689 21,2 22.610 2,6 505.708 57,1 169.826 19,2
JER 114.541 63,3 17.403 9,6 17.976 9,9 30.932 17.1

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne. 

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder
(obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 1b

Malkekvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 9.623 46,66 10.819 52,46
Køer - 1. lakt. 3.069 19,64 9.720 62,20
Køer - 2. lakt. 1.793 13,21 7.808 57,50
Køer - øvr. lakt. 2.506 12,98 10.800 55,93
DH Kvier 146.623 55,97 112.723 43,03
Køer - 1. lakt. 33.738 14,38 158.959 67,75
Køer - 2. lakt. 19.224 9,21 125.848 60,32
Køer - øvr. lakt. 20.446 6,93 162.587 55,08
Jersey Kvier 60.881 88,63 5.635 8,20
Køer - 1. lakt. 18.225 51,51 3.647 10,31
Køer - 2. lakt. 16.498 48,00 5.569 16,20
Køer - øvr. lakt. 22.054 42,31 5.578 10,70

Tabel 1b

Kødkvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 2 0,01 180 0,87
Køer - 1. lakt. 435 2,78 2.404 15,38
Køer - 2. lakt. 710 5,23 3.267 24,06
Køer - øvr. lakt. 1017 5,27 4.987 25,83
DH Kvier 236 0,09 2.379 0,91
Køer - 1. lakt. 5.176 2,21 36.761 15,67
Køer - 2. lakt. 7.695 3,69 55.875 26,78
Køer - øvr. lakt. 12.990 4,40 99.157 33,59
Jersey Kvier 105 0,15 2.074 3,02
Køer - 1. lakt. 4.968 14,04 8.540 24,14
Køer - 2. lakt. 3.964 11,53 8.338 24,26
Køer - øvr. lakt. 9.107 17,47 15.391 29,52

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at ca. 80 % af Holstein besætninger og knap 75 % af alle røde besætninger bruger mere end 10 % KSS til kvierne, mens det er over 98% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne af stor race, hvorimod over 94 % af Jersey besætninger bruger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Tabel 2a

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 216 74,54
Køer - 1. lakt. 174 45,40
Køer - 2. lakt. 168 41,07
Køer - øvr. lakt. 186 38,71
DH Kvier 1.694 80,17
Køer - 1. lakt. 1.681 35,04
Køer - 2. lakt. 1.645 27,96
Køer - øvr. lakt. 1.703 25,90
Jersey Kvier 344 98,26
Køer - 1. lakt. 323 95,36
Køer - 2. lakt. 302 94,70
Køer - øvr. lakt. 308 94,16

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.  

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2b

Malkekvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 8.450 56,15 6.504 43,22
Køer - 1. lakt. 2745 35,47 3.297 42,60
Køer - 2. lakt. 1548 25,49 2.213 36,45
Køer - øvr. lakt. 2204 26,38 3.172 37,96
DH Kvier 144.848 65,64 73.752 33,42
Køer - 1. lakt. 31.961 35,40 36.288 40,20
Køer - 2. lakt. 17.613 27,22 21.108 32,63
Køer - øvr. lakt. 18.443 22,78 23.314 28,80
Jersey Kvier 59.966 89,63 4.805 7,18
Køer - 1. lakt. 28.315 60,13 4.032 8,56
Køer - 2. lakt. 17.739 52,73 2.889 8,59
Køer - øvr. lakt. 21.641 43,69 3.944 7,96

Tabel 2b

Kødkvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 0 0,00 96 0,64
Køer - 1. lakt. 258 3,33 1.439 18,59
Køer - 2. lakt. 462 7,61 1.849 30,45
Køer - øvr. lakt. 618 7,40 2.362 28,27
DH Kvier 150 0,07 1.934 0,88
Køer - 1. lakt. 3.615 4,00 18.410 20,39
Køer - 2. lakt. 4.462 6,90 21.515 33,25
Køer - øvr. lakt. 7.179 8,87 32.010 39,54
Jersey Kvier 103 0,15 2.033 3,04
Køer - 1. lakt. 4.300 9,13 10.445 22,18
Køer - 2. lakt. 4.894 14,55 8.119 24,13
Køer - øvr. lakt. 9.041 18,25 14.912 30,10

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering, skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2c

Malkekvæg
Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.025 72,82 2.230 26,95
Køer - 1. lakt. 1.848 51,23 1.167 32,35
Køer - 2. lakt. 932 33,53 830 29,86
Køer - øvr. lakt. 1.302 34,10 1.196 31,33
DH Kvier 98.942 79,78 24.758 19,96
Køer - 1. lakt. 20.767 48,92 13.981 32,93
Køer - 2. lakt. 10.394 36,99 8.042 28,62
Køer - øvr. lakt. 10.929 30,90 9.151 25,88
Jersey Kvier 34.212 97,25 817 2,32
Køer - 1. lakt. 15.641 72,65 1.231 5,72
Køer - 2. lakt. 9.899 61,62 1.079 6,72
Køer - øvr. lakt. 11.945 50,80 1.501 6,38

Tabel 2c

Kødkvæg
Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 0 0,00 19 0,23
Køer - 1. lakt. 166 4,60 426 11,81
Køer - 2. lakt. 309 11,12 709 25,50
Køer - øvr. lakt. 416 10,90 904 23,68
DH Kvier 31 0,02 290 0,23
Køer - 1. lakt. 2.023 4,77 5.682 13,38
Køer - 2. lakt. 2.479 8,82 7.183 25,56
Køer - øvr. lakt. 3.974 11,24 11.311 31,98
Jersey Kvier 3 0,01 147 0,42
Køer - 1. lakt. 2.097 9,74 2.560 11,89
Køer - 2. lakt. 2.686 16,72 2.400 14,94
Køer - øvr. lakt. 5.098 21,68 4.969 21,13

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a Reproduktionsresultater for RDM kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 151 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 70,7 29,1 0 0,2
Kviens alder ved 1. inseminering 15,1 15,3 14,4
Kviernes gennemsnitlige NTM 12,3 11,0 8,3
IO56 65,8 68,7 56,3

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 1218 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 75,6 24,1 0 0,3
Kviens alder ved 1. inseminering 14,9 15,2 16,6
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,4 8,1 5,7
IO56 64,8 71,2 71,7

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 130 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 90,2 9,5 0 0,4
Kviens alder ved 1. inseminering 14,0 14,5 16,7
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,0 7,9 3,8
IO56 63,7 60,0 60,0

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 74 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 49,4 35,2 3,9 11,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,2 82,0 81,8 88,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,18 2,26 2,10 2,16
Køernes gennemsnitlige NTM 9,2 6,7 0,5 0,8
IO56 57,6 60,7 63,4 60,7

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 512 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 45,7 38,2 4,7 11,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,3 86,8 86,6 99,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,34 2,41 2,20 2,26
Køernes gennemsnitlige NTM 7,0 4,0 1,7 0,6
IO56 55,2 63,4 63,2 63,9

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 110 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 70,5 15,4 8,3 5,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 92,2 113,3 86,3 119,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,00 2,22 1,93 1,93
Køernes gennemsnitlige NTM 5,4 3,3 0,8 0,2
IO56 58,4 55,5 60,3 63,1

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 65 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,2 31,1 10,2 24,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 74,5 89,8 76,7 83,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,92 2,93 2,93 2,87
Køernes gennemsnitlige NTM 9,7 5,8 1,2 0,8
IO56 53,8 59,9 60,9 60,9

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 379 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,9 35,3 9,0 21,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,9 86,7 83,1 88,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,16 3,11 2,98 2,94
Køernes gennemsnitlige NTM 6,6 3,3 0,2 -1,1
IO56 46,5 57,0 50,1 57,2

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 101 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 55,3 18,4 12,9 13,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,5 89,0 81,8 93,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,59 2,60 2,53 2,46
Køernes gennemsnitlige NTM 5,2 1,7 0,5 -1,4
IO56 58,8 62,9 61,1 63,7

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 69 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 35,4 30,9 10,7 22,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,2 86,1 80,7 87,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,18 3,06 3,04 2,98
Køernes gennemsnitlige NTM 9,9 6,2 1,5 0,0
IO56 49,4 56,1 53,7 63,3

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 370 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 29,6 32,1 10,4 27,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,1 90,2 84,5 96,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,35 3,26 3,13 3,10
Køernes gennemsnitlige NTM 4,3 0,7 -2,1 -3,5
IO56 48,6 56,4 54,7 59,1

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 114 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 43,0 18,3 17,6 21,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,4 92,7 85,2 91,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,79 2,68 2,65 2,60
Køernes gennemsnitlige NTM 3,0 -0,9 -2,6 -4,1
IO56 57,9 61,3 56,0 60,0

Vil du vide mere?