Kvæg, Økonomi og ledelse

Case: Enkeltkælvningsbokse sparer tid og giver ro på

På Søndergaard ved Viborg er enkeltkælvningsbokse en vigtig del af en effektiv hverdag, og driftsleder Jan Guldager ville meget nødigt være foruden.

”Da vi lige havde fået etableret enkeltkælvningsbokse, brugte vi dem ikke. Nu ville jeg for alt i verden ikke undvære dem.”

Sådan fortæller Jan Guldager, som er daglig driftsleder på Søndergaard I/S ved Viborg. Med omkring 1.600 køer og 16 ansatte til at tage sig af dem har han nok at se til. Derfor er effektive arbejdsrutiner og faste arbejdsprocedurer et must. Og i den sammenhæng spiller enkeltkælvningsboksene en vigtig rolle.

”Vi fik etableret boksene i forbindelse med et staldbyggeri i 2015. Før den tid var der altid én eller to mand, der flere gange dagligt skulle rende rundt i dybstrøelsen og hente ko og kalv. Nu har vi det hele sat i system, så det er meget nemmere og giver mere ro på til både medarbejdere og dyr,” forklarer Jan Guldager. 

Faste procedurer for goldkøer og kælvekvier

I alt er der omkring 4-5 daglige kælvninger og altid mellem 25 og 30 køer i boksene. Goldkøer og kælvekvier sættes på dybstrøelse ca. 3 uger før kælvning. 

”Det passer med, at vi sætter dyr i boksene 3 gange om ugen. Det kan vi gøre i ro og mag, og vi er sikre på, at kalven fødes i boksen. Vi malker 3 gange, og aftenmalkerne gør bokse klar, før de går hjem kl. 01, så de er rene om morgenen,” siger Jan Guldager.

Enkeltkælvningsboksene er en fordel for både dyr og medarbejdere

Boksene på Søndergaard er designet, så der både er fanggitter, mandehul og en låge til at fiksere koen med. Det gør det nemt at håndtere dyrene og øger også arbejdssikkerheden. Samtidig gør boksene det ifølge driftslederen enkelt at holde opsyn.

”Det er ikke mange kælvninger, vi har fat i. Dyrene klarer det selv, men det er nemt for os at holde øje med dem, når vi går forbi rækken.”

Men boksene er ikke kun en fordel for medarbejderne. De er også en klar fordel for dyrene.

”Kælvningerne kan foregå stille og roligt, uden at koen stresses af de andre dyr. Samtidig fødes kalvene i et rent miljø og bliver ikke slikket af 20 andre, så vi bedst muligt undgår smitte,” forklarer Jan Guldager.  

Sørg for god logistik ved etablering af enkeltkælvningsbokse

Alt i alt har Jan Guldager kun positivt at sige om enkeltkælvningsbokse. Faktisk kan han ikke pege på en eneste ulempe. Og skal han komme med en anbefaling til besætninger, der skal i gang med at etablere enkeltkælvningsbokse, er det, at man skal tage det seriøst.

”Når det nu alligevel er et krav, så sørg for, at få boksene stillet ordentligt an, så logistikken er i orden, og det er nemt at have med at gøre. Så er jeg ikke i tvivl om, at der er penge i det,” lyder det fra Jan Guldager. 

Krav om enkeltkælvningsbokse

Billede 1

”Det er nemt at holde øje med dyrene i enkeltkælvningsboksene,” fortæller Jan Guldager.

Vil du vide mere?