Planter

Betydning af trækkraftbehov, off-set styring og gentagne kørsler i forhold til pakningsskader af jorden

Resumé

På trods af årtiers forskning er jordkomprimering stadig et voksende problem. Udviklingen i den nyeste forskning viser, at trækkraft, frem for antallet af hjul der passerer i samme spor, er betydende for risikoen for- og graden af deformation af jordstrukturen.

I 2018 blev der på Foulum gennemført forsøg med måling af trækkraftbehov og pakningsskade af jord ved forskudt kørsel (offset), hvor hver sæt hjul på kornvogn giver en enkelt overkørsel, sammenlignet med tradi-tionel kørsel hjul efter hjul. Forsøget blev gennemført ved markkapacitet.

Vil du vide mere?

Emneord