Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark – juni 2022

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - juni 2022.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet den 10. juni 2022.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd det seneste år i hhv. økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder.
(obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Tabel 1a. Økologiske besætninger

Racer KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 2.101 33,5 151 2,4 2.756 43,9 1.270 20.2
HOL 34.052 29,5 3.596 3,1 52.147 45,1 25.797 22,3
JER 16.211 63,7 1.567 6,2 1.707 6,7 5.976 23,5

Tabel 1a. Konventionelle besætninger

Racer KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 15.683 25,3 2.513 4,1 33.793 54,4 10.093 16,3
HOL 201.532 22,8 26.261 3,0 478.120 54,0 179.617 20,3
JER 118.660 64,6 19.852 10,8 12.443 6,8 32.704 17.8

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. 

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder.
(obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Tabel 1b. Malkekvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 10.119 48,80 10.382 50,07
Køer - 1. lakt. 3.334 21,53 9.066 58,54
Køer - 2. lakt. 1.830 14,04 7.077 54,28
Køer - øvr. lakt. 2.501 13,09 10.024 52,48
DH Kvier 155.990 58,94 105.531 39,88
Køer - 1. lakt. 36.936 15,80 152.821 65,39
Køer - 2. lakt. 20.399 9,88 118.033 57,19
Køer - øvr. lakt. 22.259 7,51 153.882 51,93
Jersey Kvier 63.441 89,88 4.718 6,68
Køer - 1. lakt. 29.544 59,87 3.225 6,54
Køer - 2. lakt. 19.554 53,16 2.430 6,61
Køer - øvr. lakt. 22.332 42,61 3.777 7,21

Tabel 1b. Kødkvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 2 0,01 233 1,12
Køer - 1. lakt. 580 3,75 2.507 16,19
Køer - 2. lakt. 811 6,22 3.320 25,46
Køer - øvr. lakt. 1271 6,65 5.303 27,77
DH Kvier 276 0,10 2.853 1,08
Køer - 1. lakt. 5.868 2,51 38.099 16,30
Køer - 2. lakt. 8.854 4,29 59.111 28,64
Køer - øvr. lakt. 14.859 5,01 105.351 35,55
Jersey Kvier 119 0,17 2.307 3,27
Køer - 1. lakt. 5.018 10,17 11.557 23,42
Køer - 2. lakt. 5.742 15,61 9.060 24,63
Køer - øvr. lakt. 10.540 20,11 15.756 30,07

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En del malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS eller kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretaget mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS af malkeracesæd og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Tabel 2a

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 229 75,55
Køer - 1. lakt. 176 51,70
Køer - 2. lakt. 158 40,51
Køer - øvr. lakt. 182 39,56
DH Kvier 1.666 81,99
Køer - 1. lakt. 1.664 37,92
Køer - 2. lakt. 1.622 31,13
Køer - øvr. lakt. 1.676 29,12
Jersey Kvier 358 98,04
Køer - 1. lakt. 322 95,03
Køer - 2. lakt. 303 94,39
Køer - øvr. lakt. 306 93,79

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.  

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2b. Malkekvæg

Malkekvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 8.934 58,45 6.201 40,57
Køer - 1. lakt. 3.003 35,82 3.363 40,11
Køer - 2. lakt. 1.547 26,06 2.045 34,45
Køer - øvr. lakt. 2.141 26,22 2.612 31,99
DH Kvier 154.296 68,15 69.571 30,73
Køer - 1. lakt. 35.253 36,16 37.504 38,46
Køer - 2. lakt. 18.956 26,78 22.095 31,22
Køer - øvr. lakt. 20.446 21,86 26.400 28,23
Jersey Kvier 62.676 90,95 3.859 5,60
Køer - 1. lakt. 28.994 61,56 2.189 4,65
Køer - 2. lakt. 19.095 54,86 1.691 4,86
Køer - øvr. lakt. 21.947 43,65 2.832 5,63

Tabel 2b. Kødkvæg

Kødkvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 0 0,00 149 0,97
Køer - 1. lakt. 408 4,87 1.610 19,20
Køer - 2. lakt. 560 9,43 1.784 30,05
Køer - øvr. lakt. 789 9,66 2.622 32,12
DH Kvier 153 0,07 2.382 1,05
Køer - 1. lakt. 4.231 4,34 20.516 21,04
Køer - 2. lakt. 5.393 7,62 24.333 34,38
Køer - øvr. lakt. 8.737 9,34 37.936 40,57
Jersey Kvier 117 0,17 2.258 3,28
Køer - 1. lakt. 4.980 10,57 10.938 23,22
Køer - 2. lakt. 5.617 16,14 8.405 24,15
Køer - øvr. lakt. 10.440 20,76 15.061 29,95

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering, skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2c. Malkekvæg

Malkekvæg
Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.306 74,42 2.130 25,14
Køer - 1. lakt. 2.002 50,42 1.232 31,02
Køer - 2. lakt. 927 34,35 743 27,53
Køer - øvr. lakt. 1.249 33,37 1.004 26,82
DH Kvier 104.355 81,88 22.656 17,78
Køer - 1. lakt. 22.703 49,89 14.280 31,38
Køer - 2. lakt. 11.220 36,59 8.500 27,72
Køer - øvr. lakt. 12.097 29,63 10.482 25,68
Jersey Kvier 35.426 98,16 489 1,35
Køer - 1. lakt. 15.923 74,49 540 2,53
Køer - 2. lakt. 10.567 64,15 524 3,18
Køer - øvr. lakt. 12.147 51,29 959 4,05

Tabel 2c. Kødkvæg

Kødkvæg
Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 0 0,00 37 0,44
Køer - 1. lakt. 271 6,82 466 11,74
Køer - 2. lakt. 370 13,71 659 24,42
Køer - øvr. lakt. 524 14,00 966 25,81
DH Kvier 45 0,04 399 0,31
Køer - 1. lakt. 2.384 5,24 6.140 13,49
Køer - 2. lakt. 3.092 10,08 7.854 25,61
Køer - øvr. lakt. 5.077 12,44 13.168 32,26
Jersey Kvier 2 0,01 174 0,48
Køer - 1. lakt. 2.409 11,27 2.503 11,71
Køer - 2. lakt. 3.007 18,26 2.374 14,41
Køer - øvr. lakt. 5.781 24,41 4.794 20,24

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 173 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 74,5 25,7 0 0,4
Kviens alder ved 1. inseminering 15,1 15,3 14,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 11,9 10,7 8,1
IO56 65,0 69,1 79,2

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 1366 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 80,4 19,2 0,1 0,3
Kviens alder ved 1. inseminering 14,9 15,3 14,9 16,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,4 8,4 7,4 5,2
IO56 65,0 72,5 84,8 72,7

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 350 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 97,4 1,8 0 0,7
Kviens alder ved 1. inseminering 14,1 14,4 15,3
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,0 7,8 4,3
IO56 63,7 66,3 60,9

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 91 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 48,6 31,8 6,6 12,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 76,1 82,4 83,0 94,4
Køernes ydelse ved 1. kontrollering kg. F+P 2,20 2,20 2,16 1,97
Køernes gennemsnitlige NTM 9,5 6,7 1,5 1,4
IO56 56,9 62,6 68,4 60,1

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 631 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 49,8 31,2 5,8 13,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,6 89,9 90,2 99,4
Køernes ydelse ved 1. kontrollering kg. F+P 2,34 2,36 2,18 2,24
Køernes gennemsnitlige NTM 7,5 4,7 2,2 1,5
IO56 54,9 62,9 56,5 62,8

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 306 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 76,3 2,8 11,0 9,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 88,6 110,6 100,4 112,0
Køernes ydelse ved 1. kontrollering kg. F+P 1,99 1,99 1,91 1,88
Køernes gennemsnitlige NTM 5,0 2,8 0,1 -0,2
IO56 58,2 60,2 65,0 67,6

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 64 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,3 29,2 12,3 22,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 75,4 88,8 79,0 81,1
Køernes ydelse ved 1. kontrollering kg. F+P 2,90 2,88 2,83 2,95
Køernes gennemsnitlige NTM 9,1 5,0 1,3 0,0
IO56 54,3 58,9 60,9 63,6

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 505 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 37,8 28,2 10,3 23,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,9 87,4 84,9 88,4
Køernes ydelse ved 1. kontrollering kg. F+P 3,14 3,12 2,93 2,94
Køernes gennemsnitlige NTM 6,6 3,2 0,1 -0,8
IO56 47,6 58,3 52,2 57,1

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 286 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 65,6 3,1 16,5 14,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,0 103,1 82,7 95,3
Køernes ydelse ved 1. kontrollering kg. F+P 2,57 2,61 2,51 2,47
Køernes gennemsnitlige NTM 5,1 2,4 -0,3 -0,9
IO56 56,2 60,0 60,4 64,5

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 72 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 35,2 27,4 13,9 23,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,1 88,6 83,5 80,9
Køernes ydelse ved 1. kontrollering kg. F+P 3,12 3,01 3,03 3,07
Køernes gennemsnitlige NTM 9,3 5,9 0,8 -0,4
IO56 51,6 52,8 53,1 59,6

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 488 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 31,5 26,3 12,4 29,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,2 92,1 85,2 96,9
Køernes ydelse ved 1. kontrollering kg. F+P 3,34 3,27 3,14 3,11
Køernes gennemsnitlige NTM 5,0 1,6 -1,7 -2,9
IO56 47,8 55,4 52,1 57,8

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 287 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 53,6 4,7 22,3 19,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,6 96,6 85,5 93,2
Køernes ydelse ved 1. kontrollering kg. F+P 2,72 2,68 2,62 2,62
Køernes gennemsnitlige NTM 2,6 -0,3 -2,9 -3,7
IO56 56,1 59,7 60,5 65,2

Vil du vide mere?