Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark - marts 2023

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - marts 2023.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet pr. 6. marts 2023.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd det seneste år i hhv. økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder 
(obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Tabel 1a. Økologiske besætninger

Racer  KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 2.128 33,4 397 6,2 2.434 38,2 1.419 22,3
HOL 36.234 31,5 4.272 3,7 44.559 38,7 30.111 26,1
JER 16.867 62,0 2.605 9,6 1.334 4,9 6.419 23,6

Tabel 1b. Konventionelle besætninger

Racer KSS Alm. Sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 15.469 26,2 3.895 6,6 26.695 45,3 12.938 21,9
HOL 225.085 25,1 33.755 3,8 424.233 47,3 214.511 23,9
JER 114.999 62,4 24.181 13,1 9.939 5,4 35.140 19,1

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. 

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder
(obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Tabel 1b. Malkevæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 10.181 52,35 9.074 46,66
Køer - 1. lakt. 3.730 22,56 8.146 49,27
Køer - 2. lakt. 1.612 13,92 4.912 42,41
Køer - øvr. lakt. 2.074 11,71 6.997 39,51
DH Kvier 168.898 62,64 96.044 35,62
Køer - 1. lakt. 42.760 18,35 137.403 58,96
Køer - 2. lakt. 23.391 11,52 102.044 50,27
Køer - øvr. lakt. 26.270 8,56 133.301 43,41
Jersey Kvier 62.017 90,28 4.349 6,33
Køer - 1. lakt. 31.322 59,15 2.466 4,66
Køer - 2. lakt. 17.571 47,27 1.775 4,77
Køer - øvr. lakt. 20.958 39,80 2.683 5,09

Tabel 1b. Kødkvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 11 0,06 182 0,94
Køer - 1. lakt. 1.019 6,16 3.640 22,01
Køer - 2. lakt. 1.264 10,91 3.794 32,76
Køer - øvr. lakt. 1.998 11,28 6.641 37,50
DH Kvier 302 0,11 4.393 1,63
Køer - 1. lakt. 7.713 3,31 45.187 19,39
Køer - 2. lakt. 10.755 5,30 66.809 32,91
Køer - øvr. lakt. 19.257 6,27 128.233 41,76
Jersey Kvier 251 0,37 2.079 3,03
Køer - 1. lakt. 6.526 12,32 12.639 23,87
Køer - 2. lakt. 7.292 19,62 10.536 28,34
Køer - øvr. lakt. 12.717 24,15 16.305 30,96

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En del malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS eller kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretaget mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS af malkeracesæd og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer.

Tabel 2a.

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 209 74,64
Køer - 1. lakt. 180 54,44
Køer - 2. lakt. 141 43,97
Køer - øvr. lakt. 170 42,94
DH Kvier 1.629 83,36
Køer - 1. lakt. 1.591 43,37
Køer - 2. lakt. 1.569 36,65
Køer - øvr. lakt. 1.617 34,32
Jersey Kvier 352 98,01
Køer - 1. lakt. 325 96,31
Køer - 2. lakt. 295 95,59
Køer - øvr. lakt. 300 94,33

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.  

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2b. Malkekvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 8.889 62,47 5.143 36,14
Køer - 1. lakt. 3.355 36,44 2.771 30,10
Køer - 2. lakt. 1.329 22,64 1.319 22,47
Køer - øvr. lakt. 1.760 20,49 1.744 20,30
DH Kvier 167.362 70,92 64.831 27,47
Køer - 1. lakt. 41.363 37,40 35.859 32,42
Køer - 2. lakt. 22.253 27,27 20.353 24,95
Køer - øvr. lakt. 24.804 21,48 24.948 21,60
Jersey Kvier 61.269 91,67 3.302 4,94
Køer - 1. lakt. 30.821 60,55 1.631 3,20
Køer - 2. lakt. 17.145 48,27 1.117 3,14
Køer - øvr. lakt. 20.583 40,75 1.825 3,61

Tabel 2b. Kødkvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 3 0,02 195 1,37
Køer - 1. lakt. 727 7,90 2.353 25,56
Køer - 2. lakt. 979 16,68 2.244 38,22
Køer - øvr. lakt. 1.180 13,74 3.907 45,48
DH Kvier 132 0,06 3.671 1,56
Køer - 1. lakt. 5.844 5,28 27.529 24,89
Køer - 2. lakt. 7.398 9,07 31.585 38,71
Køer - øvr. lakt. 12.677 10,98 53.068 45,95
Jersey Kvier 249 0,37 2.014 3,01
Køer - 1. lakt. 6.460 12,69 11.987 23,55
Køer - 2. lakt. 7.186 20,23 10.074 28,36
Køer - øvr. lakt. 12.554 24,85 15.547 30,78

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering, skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2c. Malkekvæg

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.065 76,38 1.808 22,77
Køer - 1. lakt. 2.204 48,60 1.105 24,37
Køer - 2. lakt. 816 30,24 495 18,35
Køer - øvr. lakt. 1.062 26,89 669 16,94
DH Kvier 111.768 84,56 19.592 14,82
Køer - 1. lakt. 26.194 51,62 13.285 26,18
Køer - 2. lakt. 12.908 37,07 7.877 22,62
Køer - øvr. lakt. 14.124 28,63 10.011 20,29
Jersey Kvier 34.602 98,44 367 1,04
Køer - 1. lakt. 16.776 74,09 360 1,59
Køer - 2. lakt. 9.322 58,03 311 1,94
Køer - øvr. lakt. 11.340 48,37 636 2,71

Tabel 2c. Kødkvæg

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 2 0,03 66 0,83
Køer - 1. lakt. 491 10,83 735 16,21
Køer - 2. lakt. 620 22,98 767 28,43
Køer - øvr. lakt. 771 19,52 1.447 36,64
DH Kvier 42 0,03 781 0,59
Køer - 1. lakt. 3.288 6,48 7.977 15,72
Køer - 2. lakt. 4.134 11,87 9.902 28,44
Køer - øvr. lakt. 7.367 14,93 17.828 36,14
Jersey Kvier 28 0,08 152 0,43
Køer - 1. lakt. 2.997 13,24 2.509 11,08
Køer - 2. lakt. 3.632 22,61 2.798 17,42
Køer - øvr. lakt. 6.656 28,39 4.810 20,52

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år. 

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 156 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 77,5 21,9 0,03 0,5
Kviens alder ved 1. inseminering 15,3 15,3 15,3
Kviernes gennemsnitlige NTM 11,6 10,1 6,9
IO56 64,8 68,7 84,5

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 1.358 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 83,2 16,3 0,03 0,5
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,4 15,4 15,8
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,6 8,3 7,3 6,8
IO56 65,0 72,3 74,5 65,0

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 345 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 97,7 1,4 0,1 0,8
Kviens alder ved 1. inseminering 14,1 14,3 14,9 15,9
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,4 8,2 4,4 5,4
IO56 63,7 59,6 60,1 66,2

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer. 

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 98 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 49,6 26,0 9,2 15,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 76,9 84,7 82,9 87,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,20 2,23 2,10 2,07
Køernes gennemsnitlige NTM 10,8 9,1 3,0 3,2
IO56 58,3 65,6 58,4 69,6

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 690 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 51,5 27,4 6,7 14,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,8 88,4 89,7 98,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,37 2,42 2,24 2,24
Køernes gennemsnitlige NTM 8,0 5,2 2,6 1,8
IO56 55,2 63,3 53,3 60,5

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 313 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 74,9 2,6 13,1 9,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 86,8 111,5 94,6 113,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,99 1,98 1,94 1,93
Køernes gennemsnitlige NTM 6,5 4,6 2,1 1,6
IO56 57,1 60,2 60,1 62,4

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 62 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 32,9 18,6 20,3 28,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 76,0 85,2 77,1 84,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,94 3,04 2,77 2,75
Køernes gennemsnitlige NTM 10,1 6,1 1,2 1,9
IO56 53,1 59,7 49,0 66,1

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 575 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 38,4 23,9 12,5 25,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,0 87,0 84,7 90,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,18 3,13 2,98 2,96
Køernes gennemsnitlige NTM 7,3 3,7 0,6 0,0
IO56 47,2 57,5 50,4 58,3

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 282 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 59,4 2,7 22,3 15,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,1 94,9 85,7 98,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,60 2,59 2,50 2,50
Køernes gennemsnitlige NTM 5,1 3,2 -0,3 -0,9
IO56 54,9 62,5 58,0 61,2

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 73 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 31,6 16,4 20,4 31,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,5 85,7 86,0 80,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,13 3,0 2,93 2,91
Køernes gennemsnitlige NTM 9,0 5,7 1,4 0,6
IO56 50,7 62,4 54,0 60,4

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 555 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 30,0 21,6 15,5 32,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 86,1 92,9 85,4 95,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,33 3,28 3,11 3,10
Køernes gennemsnitlige NTM 4,5 1,2 -2,3 -3,1
IO56 47,0 57,8 46,6 56,7

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 283 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 50,0 3,7 26,5 19,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,5 102,0 89,4 94,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,71 2,64 2,60 2,57
Køernes gennemsnitlige NTM 2,9 0,6 -3,3 -3,6
IO56 56,2 60,5 58,8 64,4

Vil du vide mere?