Kvæg

Film: Hold øje med kviernes tilvækst

Se hvordan du sikrer dig, at kvierne har en tilfredsstillende tilvækst ved regelmæssig vejning og registrering af foderforbrug.

Gode kvier, der hurtigt og billigt vokser sig til højtydende køer, er vigtige for økonomien i en malkekvægsbesætning.  Det kræver en høj tilvækst helt fra fødslen og til kælvning. 

Se i filmen, hvordan du lykkes med at opnå den planlagte tilvækst i opdrætsperioden – og hvordan du løbende følger op på udviklingen ved at veje dyrene hvert kvartal og registrere foderforbruget. 

Regelmæssig måling af kalve og kvier giver et suverænt overblik over, om dyrene har en tilfredsstillende tilvækst. Og vejningen gør det muligt at slå ned på, hvornår i opvækstperioden man i særlig grad skal sætte ind for at påvirke dyrenes udvikling positivt. Filmen giver mål for vægt og anbefalinger til fodring og management i opdrætsperioden. 

Filmen kan også ses med engelske undertekster

De fleste mælkeproducenter kender mælkeydelsen hos deres køer. Men kender du ydelsen hos dine kvier - altså deres tilvækst?tekst i felt

Vil du vide mere?