Økonomi og ledelse, Grise

Økonomiske konsekvensberegninger for grise – marts 2023

Resumé

Notat 2310: Notatet viser konsekvenser af afvigende produktivitet i forhold til Den beregnede Smågrisenoterings forudsatte produktivitet. Værdien af mange produktivitetsændringer er noteringsafhængig. Der er regnet med 12,75 kr./kg slagtekrop i notering +/- 1 kr./kg i intervaller. I efterkorrektioner pr. kg slagtekrop er der brugt 1,45 kr./kg.

So-, smågrise- og slagtegrisefoder er sat til henholdsvis 2,62 kr./FEso og 3,13 og 2,64 kr./FEsv i beregningerne. Der er lavet følsomhedsberegninger på, hvor meget DB pr. enhed kan rykkes, hvis effektiviteten forbedres på bedriften med det anvendte pris- og produktivitetsniveau. Udover det er der for produktivitetstallene vist, hvad noteringsændringer betyder for nøgletallets værdifastsættelse. 

I 2023 forventes der en notereringsstigning på ca. 1,85 kr./kg til 12,75 kr./kg i forhold til den realiserede notering i 2022. De højere foderpriser bevirker sammen med øgede energipriser at minimumsnoteringskrav for et positivt EBID, før renter og afskrivninger kræver en notering > 12,29 kr./kg. Hvis resultat pr. gris skal være positivt, kræves dog ca. 13,7 kr./kg i notering.3.

Vil du vide mere?

Støttet af