Accepter ikke diarré hos kalvene

Forebyggelse af diarré hos kalve kræver relativt enkle tiltag. Derfor bør man ikke acceptere problemet, som går ud over både dyrevelfærden, bedriftens økonomi og antibiotikaforbruget.”Alt for mange mælkeproducenter accepterer, at diarré hos småkalvene er et vilkår, og noget som bare skal behandles med antibiotika”. Det mener dyrlæge Henrik Læssøe Martin, SEGES. Samtidig viser en spørgeundersøgelse blandt danske mælkeproducenter fra 2015, at mere end halvdelen af besætningerne har problemer med diarré hos kalvene. Men diarré giver kalven en skidt start på livet, som præger dens sundhed og ydelse resten af livet – og dermed også bedriftens bundlinje. Vel at mærke – hvis den overlever. En stor amerikansk undersøgelse fastslår nemlig, at diarré er den hyppigste dødsårsag blandt kalve i mælkefodringsperioden – over halvdelen (56 pct.) af dødsfald blandt kalvene skyldes diarré. Det samme gælder formentlig også under danske forhold.

Ifølge Henrik Læssøe Martin bør man, som professionel mælkeproducent, imidlertid ikke acceptere diarré hos kalvene.

”Vi ved, at det kan lade sig gøre at undgå kalvediarré med systematik og gode rutiner. Derfor er det rigtig dumt at lade stå til i forhold til produktionsresultatet. Samtidig medvirker diarré til et unødvendigt højt antibiotikaforbrug, og endelig går det jo også ud over dyrenes velfærd,” lyder det fra dyrlægen.

At diarré er en dårlig forretning – også selvom kalvene overlever, dokumenteres i en undersøgelse fra 2014 foretaget i forbindelse med et speciale fra Aarhus Universitet. Her fremgår det, at de samlede udgifter i forbindelse med kalvediarré let kan løbe op i over 400 kr. pr. årsko. Døde kalve, spildt arbejdskraft og foder, tab af tilvækst, senere løbning, udsætning og ringere holdbarhed samt lavere livsydelse er nogle af de direkte eller indirekte konsekvenser af diarré-problemer, som koster landmanden dyrt.

Indsats vil reducere antibiotikaforbruget

Behandling af diarré koster også på medicinkontoen. Forbruget af antibiotika i kvægbruget steg fra 2015 til 2016. Det skyldes primært en markant stigning i forbruget mod diarré hos kalve. I L&F, Kvægs strategi indgår et mål om at nedsætte forbruget af antibiotika i kvægbruget med 20 pct. i forhold til 2012. Desværre har der siden 2012 i stedet været en stigning, som betyder, at det nuværende forbrug skal reduceres med omkring 30 pct. for at nå målet. En målrettet indsats mod kalvediarré hos producenterne vil dermed ikke bare gavne bedrifternes bundlinje og kalvenes velfærd, men er også et nødvendigt skridt for at opnå en markant reduktion i antibiotikaforbruget. 

Hurtig effekt af forebyggende tiltag

Ifølge Henrik Læssøe Martin er der især tre hjørnesten, som man skal rette fokus mod i forebyggelsen af diarré hos sine kalve: Hygiejne, råmælkstildeling og evt. vaccination af moderkoen mod rota- og coronavirus samt E. Coli-infektion. Med vaccination af koen opnår man en indirekte beskyttelse af kalven, fordi det sikrer antistoffer mod de tre infektioner i råmælken. Overordnet er forebyggelse af diarré hos kalve, iflg. Henrik Læssøe Martin, relativt enkelt og effektivt.

”Og det gode ved at arbejde med kalvediarré er, at flertallet af de tiltag, man sætter i gang praktisk talt kan have effekt dagen efter. Men det modsatte gælder selvfølgelig også. I det øjeblik man slækker på dem, vil det hurtigt give bagslag,” lyder det fra dyrlægen.

Relaterede links:
Stil krav til din rådgiver - forebyg kalvediarré
Den rigtige sæbe og nye vaskerutiner fik has på kalvenes diarré
Lille indsats med stor effekt på diarré hos kalvene 

Artiklen har været bragt i 
KvægNYT nr. 7, 2017.