Jura

Virksomhedsomdannelse for dig som landmand

Ønsker du at drive din virksomhed i selskabsform i stedet for personligt regi, kan du foretage en virksomhedsomdannelse.

Før virksomhedsomdannelse

Du kan vælge at foretage en virksomhedsomdannelse ved en skattefri eller en skattepligtig omdannelse. Hvilken metode du vælger, bør afhænge af en konkret afvejning ud fra de faktiske forhold.

Omdannelse

Ved omdannelsen bliver ejeren i stedet ejer af kapitalandelene i selskabet i form af enten aktiver (i et A/S) eller anparter (i et ApS).

Figur 1

Omdannelse kan illustreres som vist på figuren

Ved en omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et selskab afstås virksomhedens aktiver og passiver til selskabet. Sådan en afståelse udløser som udgangspunkt beskatning af avancer. En omdannelse kan dog også under visse betingelser ske skattefrit. En skattefri virksomhedsomdannelse betyder, at man uden skat kan indskyde hele den personlige virksomhed i et selskab. I stedet udskydes beskatning af avancen til det tidspunkt, hvor enten kapitalandelene i selskabet sælges eller selskabet afstår de overtagne aktiver og passiver.

Læs mere i beslutningsgrundlag om fordele og ulemper ved skattefri omdannelse

Her kan du læse mere om forskellen mellem skattepligtig og skattefri omdannelse af en virksomhed, herunder hvilke betingelser der skal opfyldes.

Bemærk: Sidens beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for at omdanne en personlig drevet virksomhed. En omdannelse bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om omdannelse og dine muligheder.

Emneord

Vil du vide mere?