Grise

Effect of Natugrain®TS in two concentrations with/without Natuphos®e on enzymes digestible organic matter at the ileal level (EDOMi)

Hovedkonklusion

Meddelelse 1277: Tilsætning af produktet Natugrain®TS gav øget fordøjelighed (in vitro) af organisk stof målt ved ileum (EDOMi). Ved at tildele dobbelt dosering af Natugrain®TS øgedes den positive effekt numerisk med 19%. Ved tilsætning af fytase (500 FTU Natuphos®E) pr. kg foder reduceredes effekten af Natugrain®TS med 40-50%. 

In vitro metoden kan ikke rangere effekten af forskellige kulhydrater i forhold til in vivo. Dog antages det, at enzymer, der viser en statistisk sikker effekt in vitro også vil have en positiv effekt in vivo. 
Det anbefales at bruge den samme beregningsmetode for xylanase som hidtil i Danmark, ud fra de testede produkter fra DSM, Danisco, Adisseo og BASF i indeværende afprøvning.  

Main conclusion

Meddelelse 1277: There was an improved in vitro digestibility of organic matter at the ileal level (EDOMi) by adding Natugrain®TS to the feed. A numerical positive increase of 19% was seen when a double dose of Natugrain®TS was added to the feed. The effect of Natugrain®TS on EDOMi was reduced by 40-50% when 500 FTU of Natuphos®E per kg was added to the feed. 

The in vitro method is not able to rank the effect of the different carbohydrase in relation to the effect in vivo. However, it is presumed that a statistically significant effect found on the enzymes in vitro also will enhance a positive response in vivo. For the time being, the recommendation is to use the same “xylanase calculation system” as already established in Denmark for the tested carbohydrase products from DSM, Danisco, Adisseo, and BASF. 

Vil du vide mere?