Grise, Økonomi og ledelse

Foreløbige økonomiske resultater for griseproduktionen 2022

Notat 2309: 2022 var, som de tidligere år, præget af store udsving i priserne. Det har igen haft stor indflydelse på griseproducenternes økonomiske resultater. Krigen mellem Rusland og Ukraine har haft en kraftig betydning for de stigende omkostninger, og særlig inden for foder har selvforsyningsgrad og tidspunkt for indgåelse af kontrakter haft større betydning end nogensinde.

De foreløbige resultater for smågriseproducenterne viser bedre resultater end året før. Højere afregningspriser på smågrisene samt positive værdiændringer på besætning og beholdninger steg mere end omkostningerne. Samtidig faldt finansieringsomkostningerne som følge af realiserede gevinster på konvertering af lån, hvilket også var positivt for resultaterne.

Vil du vide mere?

Støttet af