Kvæg

17 pct. protein går fint i hånd med 14.000 kg mælk

Kvægkonsulent: Sænk kvægbrugets ammoniakudledning, hæv DB med 3-400 kr. og opret-hold ydelsen ved at reducere proteinniveauet i foderrationen.

Kvægkonsulent i SAGRO, Bruno Due, har meget svært ved at se argumentationen for at køre med en foderplan, hvor proteintildelingen ligger over 17 pct. Et tal som SEGES netop har meldt ud som et anbefalet max-indhold af hensyn til kvægbrugets ammoniakudledning.
”At køre over de 17 pct. er skidt for miljøet, det er dyrt, og det har ingen betydning for ydelsen,” forklarer Bruno Due. Derfor har han hjulpet flere af sine kunder med at sænke protein-indholdet i foderplanen fra både 18 og 19 pct.

”Mine højtydende besætninger med en ydelse på over 12.000 kg mælk kører fint med 17 pct. Jeg har også en besætning på 14.000 kg mælk, som har sænket proteinprocenten fra 18,5 til de 17 – og alligevel haft den sædvanlige ydelsesstigning,” fortæller han.

Bruno Due, SAGRO

”At køre over de 17 pct. er skidt for miljøet, det er dyrt, og det har ingen betydning for ydelsen,” mener konsulent Bruno Due, SAGRO.” Foto: SAGRO

Når proteinniveauet sænkes, hæves dækningsbidraget pr. ko

Flere mælkeproducenter er bekymrede ved tanken om at reducere proteintildelingen af frygt for, at det går ud over ydelsen.
”Men så viser jeg dem økonomien i at reducere, så de kan se, at der er noget at gå efter,” forklarer Bruno Due. Hans beregninger viser, at når proteinniveauet sænkes med 1 pct., så hæves DB – alt andet lige – med 3-400 kr. pr. ko.

Reducerer proteinniveauet i trin og holder øje med ydelsen

Bekymringen hos mælkeproducenten kommer han også til livs ved at tage små skridt ad gangen.
”Vi tager reduktionen i trin og starter med at sænke niveauet med 0,3 pct. Når så producenten op-dager, at der ikke sker noget med ydelsen, så tager vi et skridt mere,” forklarer Bruno Due.
”Det er jo klart nemmere at få folk med, når de synes, det går godt,” tilføjer han.

Bruno Due håber, at flere besætninger vil følge trop og sænke proteinniveauet i foderplanen.
”Det er jo ærgerligt, at vores køer belaster klimaet, fordi vi ligger unødvendigt højt i protein på landsplan. Og ovenikøbet for penge, der bare ryger ud af koen,” slutter Bruno Due.

SEGES anbefaler

SEGES anbefaler at alle mælkeproducenter fodrer med max 170 g råprotein/kg tørstof, og opfordrer til at gøre en indsats for at sænke niveauet i foderplanerne. Det vil mindske udledningen af ammoniak fra dansk kvægbrug.
Opgørelser viser, at hver anden mælkeproducent i dag kører med mere end 17 pct. i foderplanen og mange over 18 pct.
Danmark forpligtede sig i 2012 til at reducere ammoniakudledningen med 24 pct. i 2020 i forhold til i 2005. Status pt er, at vi har reduceret med 17 procentpoint. En af vejene til at mindske ammoniak-udledningen er at mindske proteinindholdet i foder.

Vil du vide mere?

Støttet af