Jura

Covid-19: Ny politisk aftale skal sikre restriktionsramte virksomheder, kulturliv og idræt

Der er indgået en aftale om at udfase hjælpepakkerne og i stedet målrette indsatsen til de dele af erhvervs-, kultur- og idrætsliv, der er særligt hårdt ramt af restriktioner.

Aftale-partierne er enige om fortsat at kompensere de dele af dansk erhvervs-, kultur- og idrætsliv, der er særligt hårdt ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner: 

 • Forbud mod at holde åbent 
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer 
 • Grænselukninger 
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning. 

Partierne er med aftalen enige om, at såfremt én eller flere af disse restriktioner fortsat gælder efter den 31. oktober 2020, forlænges de relevante kompensationsordninger dog senest frem til og med den 31. december 2020, jf. pkt. 17. 

Aftalen indeholder bl.a. følgende:

Lønkompensationsordningen 

Ordningen udfases som aftalt af regeringen og arbejdsmarkedets parter pr. 29. august 2020. For virksomheder, som ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent, ophører lønkompensationsordningen dog først, når forbuddet ophæves.

Kompensationsordningen for faste omkostninger til særligt berørte erhverv 

Ordningen forlænges til og med den 31. oktober 2020. Den forbedres samtidig på nedenstående punkter, som gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. juli 2020: 

 • Lempelse af adgangskrav om andel af omsætning fra udenlandske kunder mv. Det betyder, at fx et hotel eller en luftfartsvirksomhed ikke længere behøver at dokumentere, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli-august 2019 kom fra udenlandske kunder. 
 • Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer. Det vil være til gavn for underleverandører af fx lyd og lys, som leverer til begivenheder arrangeret af kommuner eller andre offentlige aktører. 
 • Øget adgang til kompensation for nedskrivninger for virksomheder med forbud mod at holde åbent. Det kan fx være beholdninger af uåbnede øl og sodavand. 
 • Adgang til kompensationsordning for faste omkostninger for leverandører til tvangslukkede virksomheder Det vil eksempelvis omfatte dørmænd. 

Kompensationsordninger for selvstændige mv. 

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. samt den midlertidige kunststøtteordning i Kulturministeriet videreføres i perioden 1. september til og med den 31. oktober 2020 målrettet de selvstændige mv., der er omfattet af de ovenfor nævnte restriktioner.

Lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige mv. 

Der indføres lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. og kunstnere, som modtager eller har modtaget kompensation i en af de nedenstående kompensationsordninger: 

 • Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv. 
 • Kompensationsordning for kombinatører med kombineret A- og B-indkomst 
 • Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. 
 • Den midlertidige kunststøtteordning. 

For at benytte adgangen er det et krav, at den selvstændige, kunstneren mv. i løbet af de seneste to måneder har været på en af ovenstående kompensationsordninger. 

Sygedagpenge

Perioden for den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge udvides med en måned, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. oktober 2020.

Fortsat indsats mod skattely 

Virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer kan ikke modtage kompensation i det omfang, det er muligt efter gældende regler.

Forlængelse ved forsatte restriktioner 

Hvis corona-restriktionerne stadig gælder efter den 31. oktober 2020, forlænges kompensationsordningerne. Dog senest frem til 31. december 2020. Ansøgningsfristen på puljer på kulturministeriets område forlænges også.

Øvrige ordninger

Der er endvidere indgået aftale om Arrangørordningen, Garantiordningen for Rejsegarantifonden, Regional model for kompensation samt kompensationsordningen vedr. kultur- og idrætsliv.

Vil du vide mere?