Jura, Økonomi og ledelse

Seniorpension: Fastholdelse af arbejdsevnekravet på 15 timer

Den forventede lempelse af arbejdsevnekravet fra 15 til 18 timer, så flere nedslidte ville få ret til seniorpension, bliver droppet med finanslovsforslaget.

Om seniorpension

Forslaget til finansloven for 2024 vil tilbagerulle en ventet udvidelse af seniorpensionen. I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man kun kan arbejde højest 15 timer om ugen. Det har tidligere været meldt ud, at den skulle hæves til 18 timer, så flere nedslidte ville få ret til seniorpensionen. Udvidelsen droppes med det nye finanslovsforslag, og reglerne om seniorpension fastholdes, som de er i dag. 

Seniorpension blev indført som en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for seniorer med nedsat arbejdsevne og langvarig arbejdsmarkedstilknytning. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2020 og erstattede den tidligere seniorførtidspensionsordning. 

Seniorer, der opfylder følgende betingelser, har ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på seniorpension:

  • Maksimalt 6 år til folkepension 
  • Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (20-25 års arbejde) 
  • Arbejdsevne på 15 timer om ugen eller mindre.

Kilde: Fremtidssikring af Danmark - finanslovforslaget 2024 (fm.dk)

Vil du vide mere?