Film: Tag selv prøver af majs og græs under høst

Et hurtigt og godt analyseresultat af din majs- eller græshøst kan fås ved løbende at udtage prøver, mens læssene køres til siloen. Det er nemt, og du kan selv gøre det. Ny film viser hvordan.

Normalt udtages prøver af majs eller græsslæt med spyd efter ensilering. Det er imidlertid også muligt at udtage prøver af den friskhøstede afgrøde, allerede når den køres til silo. Med denne metode har man prøvesvaret allerede få dage efter høst, og landmanden kan nemt selv udtage prøverne. I filmen kan du se, hvordan.


Der udtages ca. 10 prøver løbende, mens der snittes - fx ved hver 10. læs.

Se filmen her: https://vimeo.com/238388728

Bestilling af prøvekit

SEGES tilbyder at levere et samlet prøvekit på din adresse. Prøvekittet, som koster 350 kr., består af en prøvekasse med køleelementer, prøveposer og registreringsskema. Det kan bestilles på mail: kmp-fuldfoder@seges.dk med angivelse af CHR, navn, mobilnummer og adresse. I emnefeltet skrives ”Bestilling frisk majs” eller ”Bestilling frisk græs”.
Hvis man snitter, før prøvekittet når frem til adressen, kan man udtage prøver i almindelige fryseposer og opbevare dem i køleskab indtil forsendelse.

Pris for analyse

Der skal udtages ca. 10 prøver løbende, mens der snittes - fx ved hver 10. læs, en gang i timen eller lignende. Hvis man ønsker alle ti delprøver blandet og analyseret som én samlet prøve koster det 350 kr. hos Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium. Analysen består af tørring ved 60 °C og efterfølgende NIR-analyse.
Hvis man ønsker, at prøverne opdeles på flere analyser, fx efter mark eller sort, koster anden og efterfølgende analyse 250 kr. pr. stk. ekstra. Transport af kassen til laboratoriet er for egen regning. Man kan fx sende den fra nærmeste GLS pakkeshop.

Prøven kan sendes til

Prøven kan sendes til Kvægbrugets Forsøgslaboratorium, Agro Food Park 14A, 8200 Aarhus N.

Ønsker man prøverne analyseret på et andet laboratorium, er man selv ansvarlig for at aftale betingelserne.