Grise

Besætninger nær store veje har ikke højere forekomst af PRRS

Resumé

Notat 2313: Undersøgelsen viser, at der ikke kan påvises signifikant sammenhæng mellem deklareret PRRS-antistofstatus og besætningens placering nær stor vej.

PRRS har været forbundet med luftsmitte. Det har rejst spørgsmålet om, hvorvidt forbikørende lastbiler, som transporterer levende grise, kan udgøre en risiko for PRRS-smitte af de besætninger som passeres. Hvis det skulle være tilfældet, ville vi forvente, at besætninger, som ligger nær en stor vej, har en højere forekomst af PRRS.

Besætninger inden for en afstand af enten 200 m eller 500 m fra en stor vej, blev sammenlignet med de resterende besætninger i forhold til deklareret PRRS-status. 

Undersøgelsen er lavet for hele landet og for områder med særlig høj forekomst af grisetransporter, såsom Sydjylland og områder omkring slagterier og samlesteder. Resultaterne er enslydende.

Vil du vide mere?

Emneord

Støttet af